11. československý střelecký pluk - Františka Palackého Tisk

prapor_11.pluk


Vznik jednotky: 15.7.1918

Velitelé jednotky:

velitelé 11.čs.střeleckého pluku Františka Palackého L.Jungr, J.Zmek

velitel Kurganského praporu S.Pejřil


Prapor:

prapor_11.pluk


Pamětní medaile:

11.pluk11.pluk2

Literatura:

Název Jméno Rok vydání
Pěší pluk 11 Františka Palackého V. Prášek 1938
Seznam býv. příslušníků 11. stř. pluku 1948

O jednotce:

Vznikl v Novonikolajevsku 15.7.1918 jako 11.čs.střelecký pluk z nových dobrovolníků, doplněn v lednu 1919 Kurganským praporem, od 13.11.1919 Františka Palackého. Po vzniku krátce používán ke strážní službě, od září 1918 na povolžské frontě, odchod z fronty 5.11.1918, při reorganizaci v lednu 1919 k pluku zařazen Kurganský prapor. Kurganský prapor vznikl v Kurganu začátkem června 1918 z nových dobrovolníků jako improvizovaná jednotka, při vystoupení součástí čeljabinské a severozápadní skupiny, bojoval na uralské frontě, odchod z fronty, původně měl být součástí 9.čs.střeleckého pluku Karla Havlíčka - Borovského, v lednu 1919 převelen do 11.čs.střeleckého pluku Františka Palackého. Pluk se účastnil ochrany magistrály  v úseku Ačinsk - Krasnojarsk, na jaře 1920 se stáhnul do Vladivostoku, 7.6.1920 odjel do Československa.