1. československá jízdní baterie Tisk

Vznik jednotky: 1.9.1918

Velitelé jednotky:

škpt.I.I.Kulikovskij

F.Nosál


Prapor:


Literatura:


O jednotce:

Vznikla  v Trojicku 1.9.1918 z čety děl. škpt. I. I. Kulikovského, od června 1919 1. čs. jízdní dělostřelecká baterie Kulikovského. Nejprve zařazena do 1. čs. dělostřelecké brigády Jana Žižky z Trocnova, poté samostatná, podporovala čs. jednotky v bojích na uralské frontě.