1. československý dělostřelecký pluk - Jana Žižky z Trocnova Tisk

Vznik jednotky: 18.7.1917

Velitelé jednotky:

velitelé 1.čs.dělostřeleckého oddílu Husitského Jana Žižky z Trocnova J.Mackevič, V.Nějelov

velitelé 1.čs.dělostřelecké brigády Jana Žižky z Trocnova J.Mackevič, V.Přikryl

velitel 1.čs.dělostřeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova J.FajfrPrapor:


Literatura:

Název Jméno Rok vydání
I. dělostřelecká brigáda „Jana Žižky“ na Ukrajině Mikuláš Šmíd 1937
Dějiny dělostřeleckého pluku 1 Jana Žižky z Trocnova v ruské revoluci a ve vlasti Karel Kavena 1937

O jednotce:

Základ pluku, 1.čs.dělostřelecký oddíl, od 23.9.1917 Husitský, od 24.9.1917 Husitský Jana Žižky z Trocnova, vznikl v Polonném 5.9.1917 ze sedmých baterií 3., 4. a 10.dělostřelecké brigády Ruské armády, které se účastnily bojů u Zborova, od vzniku podřízen 1.čs.střelecké divizi, rozšířen v Miropoli 21.11.1917 na 1.čs.dělostřeleckou brigádu Jana Žižky z Trocnova, účast v boji u Bachmače, v květnu 1918 na cestě do Francie rozdělená ve vlacích po bateriích, při vystoupení se účastnila roztříštěně bojů všech skupin Čs.armádního sboru, součástí brigády dočasně 1.čs.jízdní dělostřelecká baterie, 1.2.1919 byl vydán rozkaz k reorganizaci, na jaře 1919 byl z brigády vytvořen 1.čs.dělostřelecký pluk Jana Žižky z Trocnova, část 3.čs.dělostřeleckého pluku, 1.těžký dělostřelecký oddíl, z velitelství brigády vzniklo velitelství dělostřelectva 1.čs.střelecké divize Husitské, k úplné realizaci reorganizace došlo až po soustředění všech jednotek v Innokenťjevské 24.5.1919, při ochraně magistrály pluk podporoval čs.jednotky, v únoru 1920 byl pluk soustředěn ve Vladivostoku, 27.2.1920 a 14.4.1920 pluk odjel postupně do Československa.