Českoslovenští železničáři v Sibiřské anabázi Tisk
s6303936Českoslovenští železničáři v Sibiřské anabázi, napsal Josef Sajdl, vrchní oficiál státní dráhy v Kopidlně, nadporučík ruských legií, bývalý náměstek velitele Samarské železniční filiálky a velitele Samostatné dopravní roty, nákladem Památníku odboje, 1924, 111 číslovaných stran.