Dějiny 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého 1917-1920 Tisk
s6303895Dějiny 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého 1917-1920, mjr.gšt.Methoděj Pleský, vlastním nákladem, nákladem autora za účasti Památníku odboje k desátému výročí 4.pěšího pluku Prokopa Velikého, tiskli Müller a spol.v Turnově, 1927 (I.vydání), 388 číslovaných stran.