Pěší pluk 9 Karla Havlíčka Borovského, Legionářské údobí plukovních dějin 1915-1920 Tisk
s6303917Pěší pluk 9 Karla Havlíčka Borovského, Legionářské údobí plukovních dějin 1915-1920, napsal Dr.František Šteidler, vydalo nakladatelství „Naše záloha“, O.Vaněk a spol., komanditní spol.v Praze, vytiskla „Legiografie“, grafické a vydavatelské podniky legionářské, akc.spol.v Praze XIII., v Praze 1937, 485 číslovaných stran.