Tatranci, dějiny 7. střeleckého Tatranského pluku od jeho založení do návratu do vlasti Tisk
s6303912Tatranci, dějiny 7. střeleckého Tatranského pluku od jeho založení do návratu do vlasti, sestavil a náčrtky opatřil kapitán ruských legií V.Ivičič, nákladem Památníku odboje, knihtiskárna Jar.Strojil, Přerov, 1924, 243 číslovaných stran.