Kronika II. pluku stráže svobody, České Budějovice Tisk
s6303964Kronika II. pluku stráže svobody, České Budějovice, svazek 2, Jaroslav Ryšavý, Knihovna Čs. dobrovolce z let 1918-1919. Nákladem vlastním, vydala a vytiskla Litera spol. s r. o. v Praze X- Karlíně v roce 1947. 176 číslovaných stran. 2000 výtisků.