Připomínka 90.výročí návratu 7.č.-s.stř. Tatranského pluku do Nitry - 31. 7. 2010 Tisk

Na sobotu 31.7.2010 naplánoval známý propagátor čs. legií a čs. vojáků z let 1918-1919, předseda KVH Tatranci, Miro Bilský, další z akcí uvedeného klubu Tatranců, tentokrát k připomenutí příjezdu vojáků 7. č.-s. střeleckého Tatranského pluku do Nitry, která byla pluku určena jako posádka. Účast našich zástupců na akci značně ulehčila spolupráce s obětavými členy ČsOL jednoty Mladá Boleslav a také finanční příspěvek ústředí ČsOL.

Z Prahy, kde jsme se sešli 30.7.2010 okolo 11:00 hod, jsme vyrazili přes Jihlavu (oběd) , Brno a Bratislavu do Sence. Pokoje v penziónu byly sice skromné velikostí, ale útulné a pro nás dostačující. První den jsme bohužel jen stihli dojet na místo a občerstvit se a vykoupat u známých seneckých Slnečných jazer.

Druhý den dopoledne se někteří z nás vydali na menší prohlídku města, které je z vojensko-historického hlediska zajímavé např. památníkem na padlé maďarské vojáky z bojů let 1914-18 a 1939-44.

Na zhruba 16:00 hod jsme se už přesunuli auty do Nitry, kde se mělo vše konat. Zástupci Vojenského historického ústavu Bratislava, konkrétněji zejména pplk.Čaplovič (autor a spoluautor několika vojensko-historických knih), přivezl na místo kopii praporu 7. č.-s. střeleckého Tatranského pluku. Pluk tento prapor původně obdržel v roce 1918 v Jekatěrinburku. Na místě byl též zástupce primátora města Nitry. Seřadili jsme se do tvaru a v takovém pořádku jsme v 17:00 hod přepochodovali do ul.  7. pluku. Tam za účasti občanstva prohovořil Miro Bilský několik slov o 7. pluku a o významu čs. legionářů a vlastenectví pro dnešek.

Další pochod nás dovedl do kulturního centra, které je zbudované v rekonstruované bývalé synagoze. Po projevech zástupců města a Mira Bilského byl promítnut krátký dokumentární film, který vytvořili KVH Tatranci pro potřebu slovenských středních škol. Následovala debata s asi stovkou přítomných občanů. Největší zájem byl myslím o konkrétní čs. legionáře – předky přítomných lidí. Zajímavou je myslím informace, že zástupce primátora města Nitry na místě jednoznačně prohlásil, že ulice 7. pluku se přejmenovávat nebude a že ve městě se chystá odhalení památníku M.R.Štefánika.

Po menším občerstvení a několika sklenkách lahodného slovenského vína jsme odpochodovali k památníku zemřelých, kde byly zástupci ČsOL Mladá Boleslav položeny věnce. Do Sence jsme se dostali okolo 21:00 hod.

Návrat po ose Senec – Bratislava – Brno – Hradec Králové byl využit k obědu v Kunštátu a k návštěvě pozůstatků zničeného památníku TGM tamtéž a jeskyní s Blanickými rytíři.

Celkově byla akce úspěšná a nelze se než těšit na další podnik KVH Tatranci.


Autor: Bernard Panuš

Fotogalerie