Oslava výroční vzniku ČSR - Žamberk - 29. 10. 2012 Tisk

28_rijen_ZamberkVe městě Žamberk se letošní oslavy 94. výročí vzniku samostatného Československa  konaly v pondělí 29.10. 2012. Předseda našeho Klubu, Jirka Ch., byl osloven panem Severinem, zda bychom se také mohli v replikách historických legionářských uniforem zúčastnit. Protože jsme tento den byli vázáni účastí i jinde, vyrazili jsme z HK v celkovém počtu tří legionářů, a to v ruské, francouzské a italské uniformě.

První část pietního aktu se odehrávala na náměstí v Žamberku u pomníku T.G.M. Na místě byli i členové KVH-Četnické pátrací stanice Pardubice v uniformách četnictva a armády z 1. rep. a ČSOB z let 1943-45.  Představitelé města položili k pomníku květiny a v projevech vzpomněli na význam vzniku ČSR a vyzdvihli účast legionářů na světových bojištích.  Pan Severin v krátkosti vysvětlil divákům, co který konkrétní legionář či voják v čestné stráži představuje a jak je vyzbrojen a vystrojen. Největší část mezi přihlížejícími tvořil místní skautský oddíl. Byla radost sledovat ty mladé občany, jak se zájmem sledují průběh pietního aktu.

Poté jsme se pořadově přemístili k pomníku padlých, zemřelých a nezvěstných vojáků z 1. světové války 1914-18. Zde byly položeny květiny, zapáleny svíčky a vzdána pocta.

Pak se celá čestná stráž přesunula k nedalekému pomníku italského legionáře Bedřicha Havleny. Ten je umístěn v parku naproti budově Základní školy 28. října. Pan Severin v krátkém projevu vzpomněl, že v této budově byl před 1. světovou válkou umístěn berní úřad a jako úředník zde pracoval právě Sokol Bedřich Havlena. A také vzpomínal, jakým způsobem zahynul v boji za svobodu a samostatnost v červnu 1918 u San Dona di Piave.  Po vzdání pocty a povelu: „Rozchod“ jsme odešli zpět na náměstí a po srdečném rozloučení se rozjeli zpět do svých domovů. 


Autor: Radek Vorel