Oslavy vzniku Československé republiky - Plzeň, Dobřany - 28. - 29. 10. 2011 Tisk

Stejně jako bratři z Prahy a Hradce Králové, tak i my plzeňáci jsme se zúčastnili tradičních oslav vzniku naší svobodné vlasti. Jako každý rok se jednalo o velkolepé oslavy, na kterých si každý občan našel něco, co ho zajímalo. Od rána v Plzni byly vstupy do různých kulturních zařízení za symbolických 28kč a nebo úplně zdarma.

Pro nás však celý den začínal až později odpoledne v 17:30, kdy jsme se tradičně účastnili pietního aktu na náměstí T.G. Masaryka. Samotný pietní akt proběhl klidně a důstojně. ČsOL jednota Plzeň k pomníku postavila nás čs. legionáře, vojáky prvorepublikové armády a kluky z Československé obrněné brigády. Další, kteří na pietním aktu nikdy nechybí jsou vojáci AČR z Klatov, skauti a samozřejmě sokolové.

Po samotném pietním aktu jsme měli malý oddech, který jsme strávili klábosením s kamarády a všeobecným veselým. V 18:30 jsme se na náměstí T.G. Masaryka seřadili do tvaru a defilovali v průvodu světel na Náměstí Republiky. Před námi šli sokolové, za námi zas mažoretky a hudba 35. pěšího pluku „Foligno“. Po našem slavnostním tvaru pak šli ostatní občané města Plzně s lampiony, píšťalkami a vlaječkami. Celý tento velký šik pak obstupovalo mnoho lidí z chodníků, kteří povzbuzovali a mávali. Po půl hodině jsme došli na náměstí, kde nás přivítal opravdu nečekaný potlesk a po chvilce začal nádherný ohňostroj.

           Na druhý den ráno jsme v menší sestavě vyjeli směr Dobřany, kde naši kolegové z KVH Posádkové velitelství v Dobřanech připravili výstavu s názvem „Dobřanská kasárna v pozadí státního převratu r. 1918“. Výstava se uskutečnila v místě bývalých dobřanských kasáren, které byly zničeny náletem roku 1942. Jediné co z původních kasáren zůstalo je stará konírna, ze které se snad časem stane muzeum vojenské historie Dobřan. Celá expozice se skládala s několika dobových táborů a desítek obrazů reflektující vývoj čs. branné moci od roku 1914 do současnosti s přihlédnutím na město Dobřany. K prohlédnutí tak zde byly čs. legie, republiková armáda, vojáci ČSLA a mnoho delaboravané munice jako jsou RPG, tankové a pěchotní miny, granáty a mnoho dalšího. Na to že se jednalo o nultý ročník, přišlo přes stovku lidí. Což je na takové město obrovský počet. Akce byla moc hezká a těšíme se na další ročník.


Autor: Bc. Jaroslav Karas


Fotogalerie