Přednáška o čs. legiích v Rusku - Praha - 1. 2. 2011 Tisk

prednaska_BenByl jsem osloven ze strany o.s.Lipový kříž – společnosti pro kulturní identitu, zda bych neudělal přednášku o čs. legiích v Rusku a protože rád vyhovím každému, koho čs. legie zajímají, ochotně jsem nabídnul mé znalosti. Přednáška se konala na tradičním místě, využívaném výše zmíněným občanským sdružením, na Novotného lávce 5 v Praze, v jednom z pronajatých sálů Českého svazu vědeckotechnických společností.

K přednášce jsem měl k dispozici místní notebook a projektor, takže jsem použil powerpointovou prezentaci s asi 80 listy, kde bylo heslovitě to nejzákladnější k čs. legiím v Rusku. Na přednášku dorazilo více než 30 posluchačů. Na přednášku byla vymezena hodina a půl (od 18:00 hod) s předpokládanou půlhodinkou na diskuzi. Už před započetím přednášky se mě posluchači ptali na nejrůznější problémy spojené s tímto opravdu širokým tématem – zda mohli legionáři a bělogvardějci porazit bolševiky, zda jsme ukradli ruské zlato, jak žili legionáři za 1. republiky, anebo zda se zmíním o tom a nebo o onom. Už jsem věděl, že přednáškou neuspokojím všechny. Chtěl jsem tedy, aby přednáška byla krátká, abych popsal jen základy problematiky, s tím, že ostatní necháme na diskuzi. Skutečně jsem se to snažil naplnit, některé věci jsem pominul, přesto jsem za 1,5 hodiny byl teprve „v červnu 1918“. Vzhledem k pokročilé době jsme otázky připustili už dříve a rozproudila se živá diskuze. Na závěr musím konstatovat, že  mně posluchači opakovaně vyjadřovali spokojenost, ale já vím, že je ještě na čem pracovat.


Autor: Bernard Panuš