Přednáška pro Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ - Hořice - 7. 3. 2013 Tisk

Na základě předchozích přednášek v Miletíně, jsme byli požádáni paní učitelkou Lenkou Fleglovou o přiblížení problematiky čs. legií za první světové války a občanské války v Rusku jejím studentům. Výklad proběhl na půdě Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice, dne 7. 3. 2013.

Za pomoci technicky nadaného studenta a IT zaměstnance školy, jsme zprovoznili připravenou prezentaci a videa složena z dobových záběrů. Oblečeni do dobových legionářských uniforem západní, jižní a východní fronty velké války jsme započali pojednání. Výkladu se ujal Radek Vorel a doplňoval ho Pavel Kohout. Po teoretickém uvedení do problematiky, Radek okomentoval připravená videa a dodal několik zajímavostí, na které si během přednášení nevzpomněl. Poté popsal artefakty přivezené na ukázku. Na závěr vyjmenoval několik legionářských spisovatelů a dodal i některá jejich díla.

Studenti byli výjimečně pozorní a ukáznění, nezbývá než doufat, že alespoň část idejí a informací, zůstala v povědomí našich posluchačů.


Text: Ondřej Marek

Foto: Mgr. Lenka Fleglová


Fotogalerie