Slavnostní zahájení rekonstrukce českého hřbitova - Užhorod - 30. – 31. 10. 2012 Tisk

V úterý časně ráno jsme vyrazili s bratrem Žabkou na Kbelské letiště. Právě na tomto místě jsme měli být v 6:00 nastoupeni v historických uniformách, ve kterých se účastnili naši předci osvobozování území nově vzniklého Československa v letech 1918 a 1919. Po několika minutách čekání na odbavení a příchodu všech účastníku jsme nasedli do letadla a vzlétli ze zamračené Prahy směrem na východ. Po cestě byly kolem nás jen mraky a jedné viditelné kusy země, byly Vysoké a Nízké Tatry, čnící vysoko nad ně. Po necelých dvou hodinách letu dosedl náš stroj na letišti v Užhorodu, kde nás již čekali zástupci Zakarpatské Ukrajiny.

Po přesunu do budovy úřadu Zakarpatské oblasti jsme se zúčastnili slavnostního podpisu memoranda o porozumění mezi Velvyslanectvím ČR v Ukrajině a Zakarpatskou oblastní radou. Konkrétně se jedná o spolupráci při rozvoji značených turistických tras, kterým se Zakarpatská oblast zavázala přijmout.

Poté jsme již odjeli na místo Českého hřbitova v Užhorodu, kde jsme za přítomnosti náměstka ministra Obrany Michaela Hrbaty, primátora města Užhorod Viktora Pohorelova, církevních představitelů a dalších významných hostů slavnostně zahájili rekonstrukci posádkového hřbitova Na Šachtě a odhalili pamětní desku. Je nutno dodat, že na obnově hřbitova pracuje Československá obec legionářská ve spolupráci s MO již více než dva roky a tento akt byl vyvrcholením příprav na samotnou rekonstrukci. Po prohlédnutí samotného hřbitova, jsme se již vydali do muzea, které je nedaleko Užhorodského zámku.

V muzeu jsme se zúčastnili odhalení fotografické výstavy, která prolíná oba naše státy. U této příležitosti také vystoupil místní folklorní soubor, který předvedl zajímavá čísla a zazpíval i několik českých písní. Po tomto program jsme se již přesunuli do budovy zámku, kde byly předány medaile válečným veteránům, kteří osvobozovali náš stát v roce 1945.

V noci, po skončení předešlého programu, jsme se vydali do 170 kilometrů vzdálené Koločavy. Do Koločavy jsme dorazili již pozdě v noci, takže jsme se ubytovali a těšili se na příští den, až spatříme za denního světla okolní krajinu. Ve středu ráno jsme se sešli se zbytkem delegace a vyrazili na prohlídku místních pamětihodností. Po prohlídce památníku padlým z druhé světové války, zbytků Arpádovy linie, hrobu nechvalně známého loupežníka a České školy, jsme se přesunuli do místního skanzenu, kde jsme si mohli prohlédnout lidové stavby z předminulého století.  Poté již nastal čas návratu a my jsme vyrazili zpět do Užhorodu a poté do Prahy.

Velice bychom chtěli poděkovat Československé obci legionářské za možnost účastnit se tohoto aktu jakož i za její práci na Užhorodském hřbitově a Ministerstvu obrany za jejich přístup k válečným hrobům.


Autor: Jiří Charfreitag

Foto: Ing. Milan Mojžíš