Ukázka bojů z východní fronty - Rumburk - 25. 5. 2013 Tisk

Po dlouhé době naši  ,,protivníci“ (v tom nejlepším slova smyslu) z IR 98 pořádali bojovou ukázku u příležitosti 95. výročí Rumburské vzpoury. Ač se tato událost československých legií přímo nedotýkala, přesto jsme byli poctěni, že si za protivníky vybrali právě nás. A protože nás, dobrovolců z 1. pluku není mnoho, přizvali jsme si na pomoci i 2. a 3. pluk.

S předsedou jsme na místo dorazili v den bitvy, tedy v sobotu ráno. Zde jsme se setkali s našimi dříve dorazivšími druhy i nepřáteli, přivítali se a po nezbytných byrokratických formalitách jsme se pustili do přípravy bojiště.  Po obědě následoval pochod městem na náměstí, kde byly v krátkosti představeny uniformy rakouských vojáků a čs. legionářů na Rusi. Cestou zpět jsme byli zastiženi průtrží mračen, nálada nám však neklesla a déšť jsme uvítali zpěvem písně „Prší, prší“.  V dešti jsme se dočkali prvních výstřelů bojové ukázky, po chvíli se strhla v místním parku mohutná bitva, kdy útok střídal protiútok a obrněná auta se proháněla jako na autostrádě. Nakonec naši udatní legionáři obchvatem dobyli poslední rakouskou baštu a v nelítostném boji muže proti muži vyhnali či pobili poslední obránce.

Po bitvě jsme společnými silami uklidili bojiště, se všemi se poctivě rozloučili a vyrazili zpět k domovu. Více akcí s takto pohodovou a přátelskou atmosférou!


Text: Petr Čížek

Foto: ČsOL Mladá Boleslav


 

Fotogalerie