Výstava Hradec Králové - 29.5. - 6.11.2009 Tisk

p6060149Počátkem roku 2009 se zrodil nápad uspořádat výstavu věnovanou královéhradeckým vojákům za první světové války a za tzv. 1. republiky. Výstavu jsme se tedy rozhodli situovat do Muzea východních čech na Eliščině nábřeží v Hradci Králové. Po počátečním zklamání v podobě prvního volného termínu až v roce 2010 přišla dobrá zpráva s tím, že je možné výstavu uspořádat v posledním patře muzea již tento rok a to již v květnu. Takže se naše situace razantně změnila a na přípravu výstavy zbývaly jen necelé čtyři měsíce. Představa výstavy byla taková, že se bude skládat ze čtyř na sebe navazujících a prolínajících se období dějin vojáků pocházejících z východních čech. První část měla být věnována rakousko-uherskému tradičnímu pluku č.18, který byl v Hradci Králové dislokován.

Druhá část se měla zabývat československými legiemi a především pak 4. Československým střeleckým plukem "Prokopa Velikého" který byl po první světové válce dislokován v Hradci Králové. V neposlední řadě jsme cítili povinnost do výstavy zahrnout dnes již velmi opomíjenou historii bojů na Slovensku v roce 1919, kde samozřejmě také nechyběl ještě stále existující 18.pluk, který byl až později sloučen se 4.Československým střeleckým plukem. A nakonec poslední část věnovaná právě královéhradecké posádce za tzv. 1. republiky, tedy do roku 1938. Všechny naše předsevzetí ohledně výstavy se podařilo splnit a tak jsme mohli výstavu slavnostně zahájit během "Muzejní noci" dne 29. května 2009. Výstava obsahuje velké množství nepublikovaných fotografických materiálů ze soukromých sbírek, odborných textu k daným tématům i trojrozměrných exponátů. Za zmínku stojí například model škodováckého děla ráže 305mm, sbírka rakosko-uherských a carských ručních granátů, originální legionářská uniforma, legionářské medaile, prvorepubliková výstroj atd. . K výstavě bychom chtěli také v budoucnu vydat katalog, který by výstavu uchoval pro další generace alespoň v papírové podobě.


Fotogalerie


Autoři výstavy:

hlavní organizátor: Jiří Charfreitag

rakousko-uherská část: Jan Šmíd

legionářská část: Bernard Panuš

boje na slovensku: Pavel Kuthan

prvorepubliková část: Jakub Hlávko

Organizátoři výstavy:

Klub přátel pplk. Karla Vašátky

IR 18

Památník čestná vzpomínka

Československá obec legionářská

Klub vojenské historie Českoslovenští úderníci

Partneři výstavy:

Muzeum východních čech

Vojenský historický archiv


Autor: Jiří Charfreitag