Výstava s přednáškou o čs. legiích - Nechanice - 3. 11. 2012 Tisk

Dne 3. listopadu ráno jsme se vydali plně naloženými vozy do dětského domova v Nechanicích, kde se uskutečnila  interaktivní výstava, především na téma vzniku České družiny.

Po dojetí na místo se nám dostalo srdečného přijetí od vychovatelů, kteří nás uvedli do prostor vyhrazených pro výstavu, kam jsme začali snášet a instalovat nezbytný materiál a exponáty pro výstavu.

Výstava byla zahájena všeobecnou přednáškou o čs. legiích, která z důvodu omezeného prostoru, byla vyhrazena místním dětem z dětského domova. Byly jim osvětleny důvody a podmínky vzniku čs. legií v Rusku, Francii, Srbsku a Itálii, představena výstroj a výzbroj vojáků bojujících v různých armádách a na závěr promítnuty dobové záběry z období první světové války. Poté měly děti jako první možnost prohlédnout si interaktivní výstavu zaměřenou na čs. Legie.

Když se všechny děti vynadívaly, vyzkoušely výstroj a výzbroj našich legionářů a neměly již dotazů, byl čas otevřít výstavu širší veřejnosti a celý program se opakoval i pro ně. I zde se výstava setkala se značným ohlasem.    


Autor: Petr Čížek

Foto: Ing. Monika Doubková


Fotogalerie