Vzpomínka na umučené čs. důstojníky - Mladá Boleslav - 13. 3. 2011 Tisk

S radostí jsme přijali pozvání našich kamarádů z ČSOL jednota Mladá Boleslav účastnit se pietního aktu k uctění památky umučených československých důstojníků  vojenské odbojové organizace obrana národa u příležitosti 72. výročí okupace Čech a Moravy Německem. Pietní akt se konal v neděli 13. 3. 2011 v 14:00 stejně jako každý rok u kasáren prezidenta T. G. Masaryka v Jičínské ulici v Mladé Boleslavi.

Do Mladé Boleslavi jsme z Prahy dorazili okolo 12 hodiny, pozdravili jsme se s organizátory, v místní restauraci poobědvali a čekali až dorazí další účastníci. Kluci z Jednoty Mladá Boleslav ve svých prvorepublikových uniformách představovali československé vojáky. Za náš klub se účastnil náš předseda zvaný „fakt hustej knír“ (jak toto označení vzniklo si nepamatuji) v uniformě francouzských legií, Radek v uniformě ruských legií a Venca v uniformě italských legií, takže byly vyváženě zastoupeny všechny legie, s čímž mohl být předseda ČSOL Mladá Boleslav spokojen. Posléze dorazili i kamarádí z roty Nazdar, kteří představovali ve svých stylových oblecích, se stylovým kloboukem, plášťem a aktovkou (obsahující patřičnou výbavu) nejmenované československé parašutisty. Mohu konstatovat, že budili nemalou pozornost diváků, především jednoho pána, který měl zájem o jejich fotografie. Téměř na poslední chvíli dorazil i náš ruský a italský legionář z HK, Venca opět nezklamal a svým svérázným a osobitým způsobem (modří vědí) se snažil, co nejrychleji v rámci jeho možností a bez přemíry paniky nasoukat do příslušné uniformy, aby nic nepromeškal. Po této divadelní scénce, Vencou nezklamáni, pobaveni a včas jsme se přesunuli na náměstí vedle kasáren a čekali, až to propukne.

Vedle výše zmíněných se účastnila armáda České republiky z posádky hlavního města Prahy a sokolové. Tito všichni se opodál seřadili a čekali na zahájení pietního aktu. Mezitím byly pro diváky, kterých se u kasáren mohlo sejít okolo stovky, pouštěny písničky Voskovce a Wericha, takže nám krátké čekání rychle uteklo. Když hudba utichla výše zmínění uniformovaní účastnící propochodovali okolo diváků a po jejich pravici nastoupili v řadu. Nejdříve zazněl autentický záznam vyhlášení mobilizace čs. branné moci v roce 1938. Poté se slova ujal, účastníky přivítal a následně celý pietní akt řídil předseda ČSOL Mladá Boleslav Ing. Tomáš Pilvousek. Poté předal slovo senátorovi PhDr. Jaromíru Jermářovi, který přednesl historickou exkurzi do doby před 72 lety a následovala autentická nahrávka Československého rozhlasu z 16. března 1939 s prezidentem republiky Emilem Háchou, v níž objasnil důvody, které ho vedly k cestě do Berlína. Následovalo čtení části jmen umučených žen a mužů z Mladé Boleslavi, které proběhlo netradičním způsobem. Jména byla vyvolávána z různých míst mezi diváky, což v mnohých zanechalo silný dojem a obecně bylo hodnoceno velmi pozitivně.  Následovalo kladení květin a věnců k pamětní desce umístěné na kasárnách, čestná salva za padlé vypálená příslušníky armády ČR a v neposlední řadě byly armádním kvintetem zahrány státní hymny Slovenské a České republiky. Pietní akt byl ukončen signálem „Odtroubeno“ trubačem armády ČR.

Po ukončení pietního aktu proběhlo hromadné focení u pamětní desky a pak jsme se s radostí přesunuli do místní restaurace. Čas utíkal v příjemném duchu a s příjemnou společností. Lidé postupně odcházeli a jak se blížily večerní hodiny, tak si hlavní organizátor, náš dobrý kamarád Pivoň, udělal čas i na nás, obveselil nás svou společností a rozdal nám taštičky se zajímavými tiskovinami. Bohužel čas kvapil a naše příjemné chvíle v Mladé Boleslavi neúprosně spěly ke konci. Museli jsme se vypravit směr Praha, oproti cestě do MB jsme však přibrali výše zmíněné paragány, kteří však svou muskulaturou a vybavením v aktovce, zřejmě přesáhli hmotnostní kapacity našeho malého autíčka s velkými koly, takže jsme při nerovnostech vozovky trochu drhli. Nakonec jsme však v pořádku dorazili a večer pro nás ještě neskončil, ale to je jiný příběh.

Děkujeme organizátorům za pozvání, výborně uspořádaný pietní akt, příjemně strávené chvíle a milé pohoštění. Dále děkuji Chroustovi, že spadl z lešení, tudíž se na pietní akt nedostavil, tudíž nenapsal report a tudíž si opětovně a skromně nemohl za napsání reportu poděkovat.

Autor: Monika Doubková


Fotogalerie