Vít Josef Tisk

Josef Vít se narodil 2.2.1897 v Batumi v Rusku. Jako místo jeho narození jsou uváděny i Nechanice a jako čas narození rok 1896, ale výše uvedený udaj je z matriky narozených v cizině z Farního úřadu v Nechanicích a považujeme ho za nejpřesnější. Na místo narození v Rusku ukazuje i adresa příbuzných, uvedená v materiálech Josefa Víta a to „František Šaroun Omsk Poste restante“. Jeho domovská obec ovšem byly Nechanice, okr.Hradec Králové. Další údaje z předválečné doby nejsou u Josefa Víta téměř uvedeny. Povoláním byl, jak je uvedeno v jeho dokumentech, hudebník.

V rakousko-uherské armádě, alespoň za I.světové války, Josef Vít vůbec nesloužil. Přihlásil se brzo po začátku války do České družiny, kam byl zařazen 11.9.1914 (r.ČD č.28 §3) a to do 2. roty jako střelec. Den zařazení je v dokumentu těžko čitelný, snad je údaj námi přečten správně. Osobní číslo Josefa Víta bylo 3139.

S Českou družinou odešel Josef Vít na frontu. Byl zabit výbuchem bomby shozené z letadla 9.4.1915 (jinde je uvedeno 6.4.1915 a také 7.4.1915) v městečku Mezelaborči v Uhrách, které známe spíše jako Medzilaborce na Slovensku. Pohřben byl tamtéž.

Po návratu 1.střeleckého pluku Jana Husi do vlasti se v květnu 1920 rozběhla korespondence mezi plukem a Evidenčním úřadem čs.zahraničních vojsk (legií). 1.pluk byl totiž ve smyslu evidenčním nástupcem České družiny. Nakonec se na konci května další z příbuzných Josefa Víta, Marie Šaroulová z Nechanic, o jeho skonu oficiálně dozvěděla.


Autor: Bernard Panuš