1. jízdní pluk „Jana Jiskry z Brandýsa“ Tisk
s63039221. jízdní pluk „Jana Jiskry z Brandýsa“, sestavil a redigoval pplk.konc.Vojtěch Prášek za spolupráce důst.sboru dragounského pl.1.“J.J.z Br.“a bývalých příslušníků pluku, psáno k 20.výročí založení pluku, nákladem vojenského zátiší drag.pl.1.“J.J.z Br.“, vytiskla knihtiskárna Politika v Praze, Praha, 1938, 111 číslovaných stran.