Třicátníci Tisk
s6303945Třicátníci, sorník prací k desátému výročí bojů pěšího pluku 30 Aloise Jiráska, sborník sestavil společnou praí třicátníků a vydal v červnu 1929 Výbor pro oslavy pěšího pluku 30 "Aloise Jiráska" ve Vysokém Mítě. Redakci vedl PhDr. Ludvík Kühn, obálku nakreslil prof. Srnský, mapky kreslil štábní kapitán Kratochvíl. Vytiskla písmem Clauda Garamonda pod vedením ředitele K. Jaroně Slovenská Grafia v Bratisavě. V 3000 výtiscích na ilustračním papíře, z toho 2000 výtisků v původní vazbě dle návrhu O. Ondráčka. Provedla firma J. Slivka v Bratislavě. Mimo to bylo tištěno na křídovém papíře 100 exemplářů.