Miletínský jarmark - Miletín - 28. 7. 2012 Tisk

miletinPřed měsícem mě oslovil můj přítel Jaroslav E. z Miletína, že u nich bude poslední červencovou sobotu jarmark a že by ho chtěli oživit vojáky v historických uniformách a případně odbornou přednáškou. Jaroslav ještě oslovil několik dalších přátel, také členů klubů vojenské historie, aby bylo spektrum historických uniforem co nejširší. Přislíbil jsem tedy, že náš klub udělá přednášku s promítáním na téma „Čs.legionáři z Miletína a okolí“.

O této plánované akci jsem přeposlal informace i přátelům z Historického C. k. Řadového pěšího pluku č. 18 Hradec Králové.

Nadešel den „D“ a na náměstí v Miletíně jsme se sešli v dohodnutou hodinu. „Osmnáctku“ reprezentovali infanterista Martin K. a tambor Lukáš Ď. v uniformách z války roku 1866. Za Klub přátel pplk. Karla Vašátky jsme se sešli v počtu pěti členů v uniformách Čs. legionářů z Ruska, Francie a Itálie. V zástupu jsme prošli okolo miletínského náměstí a místní tambor ohlásil začátek plánované přednášky. Martin K. ještě na náměstí vystřelil z „ládovačky“ Lorenz 1854 a přesunuli jsme se do prostor místního kinosálu.

Tam za námi přišlo více než tucet návštěvníků Jarmarku, aby si vyslechli přednášku a shlédli promítání. Podle historické posloupnosti nastoupili před diváky nejprve Martin s Lukášem, a představili Historický C. k. Řadový pěší pluk č. 18 HK. Popsali svoje uniformy a celou historii pluku s vyčerpávajícím zajímavým výkladem. Poté jsme nastoupili my v uniformách legionářů, přes připojený notebook jsme spustili promítání obrazové prezentace a já začal hovořit o našich legionářích, jejich vzniku, historii a dalších okolnostech naší účasti na bojištích 1. světové války. Po skončení prezentace jsem ještě odpovídal na otázky jednoho návštěvníka. Pak nás čekalo malé pohoštění  v průchodu miletínského pivovaru a před odjezdem nás ještě Jaroslav E. obdaroval místní sladkou specialitou-„miletínskými modlitbičkami“.


Autor: Radek Vorel