Military festival - Fundata - 25. - 27. 5. 2012 Tisk

Náš první ročník tohoto military-festivalu v Rumunsku v oblasti Transylvánie nebyl moc početně obsazen, ale přesto jsme vyrazili vstříc do neznáma. Dálnice vedla z ČR až na hranice Rumunska kde dálnice bohužel nemají, proto nám cesta trvala o 6hodin déle. V půli cesty Rumunskem jsme potkali naše bratry z 43. p. pl Brno také v hojném počtu dvou lidí. V podvečer jsme dorazili do horské oblasti Fundata. Rumunské obyvatelstvo bylo již od příjezdu obzvlášť pohostinné.

Další den po vydatné snídani jsme byli odvezeni do vojenského tábora, kde se konala první porada ohledně programu. Tábor fungoval od 11:00 do 18:00. Byli tu různí nepřátelé i přátelé z různých koutů planety například Rumunská královská armáda, 5. dobrovolecký pluk, carská armáda o dvou členech z Velké Británie, početný houf rakousko-uherských vojáků z ČR i z Rakouska, bulharská armáda v počtu 20 lidí, kozáci, Němci z Karlových Varů, a konečně také my a bratři z Brna.

Celý den se cvičila pořadová cvičení a různé parádičky. Zúčastnili jsme se i běhu do kopce proti RU vojákům z Čech přičemž jsme se nenechali zahanbit a zvítězili jsme. Navštívily nás také dvě školy a čtyři rumunské televize.

V 18:00 jsme opustili tábor a šli jsme na kulturní program v místním obecním domě.  Zahrál dokonce i sám velký Paganini. Poté byla večeře. A dobré pivo Ursus, které vydrželi pít jen Rumuni a my.

Další den  po snídani proběhla porada před bitvou, hlavním tahákem celé akce.  Bitva začala, kolona procházela údolím a najednou se ozvala dělostřelecká příprava. „Všichni k zemi!“. Jeden raněný kozák. Rozvinuli jsme formaci a začali postupovat proti zákopům nepřátele, které jsme také vytlačili do druhé linie a on následně nás. Děla burácela jak rakouská tak i rumunská. Znovu jsme zaútočili a dobili jsme zákopy nepřítele, najednou se ozval ohromný výbuch u rakouského děla. To byl konec bitvy, zazněla trubka na počest padlým a vše skončilo. Po boji byl nástup, kde byli vyznamenání vojáci (například z našeho klubu Míša za vynikající ošetření kozáka). Poté byl ještě čas na několik fotografií a následovala cesta zpět do ČR.


Autor: Václav Dlesk

Fotogalerie