Oslavy vzniku naší československé vlasti - Plzeň - 28. 10. 2012 Tisk

Klub přátel pplk. Karla Vašátky a ČsOL jednota Plzeň se pravidelně zúčastňuje oslav vzniku svobodného Československa v Plzni. Každý rok se snaží přiblížit se více široké veřejnosti a poukázat tak na pozadí vzniku republiky. Tentokrát náš den začal ráno, kdy jsme se v dobových uniformách, zúčastňovali  programů pořádaných městem a odpovídali tam na četné dotazy veřejnosti, co že to máme za uniformy a kdo tyto uniformy nosil.

Překvapením pro nás byla velká informovanost. Hlavně starší ročníky poznávaly, o co se jedná a to dokonce i u uniformy příslušníka „Roty Nazdar“. Pozdě odpoledne jsme se sešli v hojném počtu u památníku Národního osvobození na náměstí T. G. Masaryka, kde proběhl pietní akt a KVV Plzeň vyznamenalo několik příslušníků AZ z Plzně pamětní medailí KVV. Po pietním aktu jsme se seřadili k slavnostnímu pochodu – lampionovému Průvodu světel, který se jde od nám. T. G. Masaryka na nám. Republiky. Každoročně se ho účastní několik tisíc lidí a naše jednota má tu čest, že spolu se Sokoly může jít v čele průvodu.


Autor: Bc. Jaroslav Karas

Foto: Gabriela Šmídová    


Fotogalerie