Pietní akt u pomníků pplk. Karla Vašátky - Litohrady, Solnice - 15.7.2012 Tisk

Dne 15. 7. 2012 se členi a příznivci Klubu přátel pplk. Karla Vašátka, 2. roty 1. Č.-S. střeleckého pluku sešli na již tradiční akci v obci Litohrady, aby si připomněli 130. výročí od narození legionáře pplk. Karla Vašátky u pamětní busty na jeho rodném domě. Proběhl krátký pietní akt, při kterém byl přečten úryvek z knihy F. Seidla a F. Syřiště: „Zborovský hrdina Karel Vašátko“ a po povelu „Pozor-k poctě zbraň“ byl položen věnec k pamětní desce.

Výprava dále navštívila hřbitov v nedaleké Solnici, kde jsou v rodinné hrobce uloženy i ostatky K. Vašátky, které sem byly přemístěny na začátku okupace krátce po vzniku Protektorátu Čechy a Morava z Památníku Osvobození na Pražském Vítkově. Následoval opět krátký pietní akt, zakončený minutou ticha a položením věnce. Před odchodem ze hřbitova se ještě účastníci zastavili u symbolického hrobu synovce K. V.- Aloise „Amose“ Vašátka, válečného letce R.A.F. , který zahynul ve vzdušném boji nad kanálem La Manche v roce 1942.

Po odjezdu ze Solnice ještě účastníci výpravy zajeli na návštěvu Černého mlýna v Habrové. Zde byli uvítáni a provedeni jeho majitelem, který se stará o postupnou rekonstrukci budovy a zařízení této vzácné památky umu českých řemeslníků. Když už byli všichni dostatečně provedeni mlýnem a okolím, pomalu se rozjeli do svých domovů.


Autor: Radek Vorel

Foto: Ing. Monika Doubková


Fotogalerie