Přednášky na ZČU - listopad/prosinec 2011 Tisk

V průběhu měsíců listopad a prosinec náš klub provedl dvě přednášky na Fakultě Filozofické ZČU. Jednalo se o přednášky připomínající československý zahraniční odboj za první světové války a okolnosti vzniku našeho státu.

První z nich byla v rámci předmětu dějiny střední Evropy a přednášející zde krátce poreferoval o bojích na Slovensku a o okolnostech vytyčení jižní hranice Slovenska. V referátu byl kladen důraz na geopolitické intervence této události.

Další přednáška proběhla jako poslední hodina předmětu první světová válka. Náš klub zde představil uniformy čs. legií v Rusku a v Itálii za první světové války. Nastíněn byl vývoj uniforem, jejich specifické využití a vývoj insignií. Posluchačům byly rozdány propagační předměty ČsOL a k nahlédnutí půjčeny knihy s legionářskou tématikou.

Za pomoc s druhou přednáškou bych chtěl poděkovat Danielu Malýmu z KVH Tommy & Yankee o.s.


Autor: Bc. Jaroslav KARAS

foto: žáci oboru Moderní dějiny, ZČU


Fotogalerie