Čížek Josef Tisk

Josef Čížek se narodil 20.10.1898 ve Smidarech, okr. Nový Bydžov, domovskou obec měl tamtéž. Chodil na měšťanskou školu. Před válkou byl krejčí. Byl svobodný. Do rakousko-uherské armády byl odveden 19.4.1916, službu nastoupil 11.5.1916 u kulometného oddílu c.k.zeměbraneckého pluku č.11. Příslušník stejného pluku, svobodník Josef Čížek byl zajat 11.10.1916 u obce Nova Ves v Itálii. V zajetí pobýval v táborech Nerova[?] na Sardinii a v Padule.

Do čs.jednotek byl Josef Čížek zařazen 12.4.1918 a to nejdříve do jedné z výzvědných rot, do 1.roty „Astico“. Obdržel osobní číslo 12375. Pokud je možné z originálních dokumentů něco rozluštit, asi od 24.6.1918 onemocněl malárií. Byl zřejmě ve vojenském oddělení civilní nemocnice ve Valdayno. Zřejmě po vyléčení byl zařazen do 31.čs.střeleckého pluku. V legiích nakonec dosáhl hodnosti svobodníka. Za službu v legiích byl vyznamenán „revolučním křížem“ a vyznamenáním „fattice di guerra“.

Demobilizační záznam podepsal strážmistr četnictva Josef Čížek ve Střelohošticích 29.11.1920. Jeho adresa je v té době ale stále ve Smidarech č.55.


Autor: Bernard Panuš

(Texty z výstavy v Praze - o legionářích - četnících, policistech.)