Škáva Josef Tisk

Josef Škáva  se narodil 20.9.1891. Jeho domovskou obcí byli Nechanice, okr. Hradec Králové. Jako civilní zaměstnáni bylo uvedeno rolník. Byl svobodný.

V rakousko-uherské armádě byl  odveden 17.3.1912 a byl přiřazen k c.a k.pěšímu pluku č.18, kde dosáhl hodnosti desátníka.

Zajat byl alpíny 9.6.1915 v místě uvedeném v dokumentech pod názvem Freikofel .

Dne 27.4.1918 podepsal slavnostní slib o vstupu do československého národního vojska. Do čs.vojska byl zařazen k 34. pluku, III.praporu, Velitelství XI. roty.O jeho službě v legiích více nevíme.Demobilisován byl 26. října 1919.