Šoltys Vilém Tisk

Vilém Šoltys se narodil v Nechanicích dne 10. ledna 1890. Jako jeho domovská obec jsou uvedeny Nechanice politický okres Hradec Králové.Před světovou válkou vystudoval čtyři třídy reálné školy a pokračoval ve studiích na učitelském ústavu.

Jednoroční službu konal v roce 1911-1912, po třech měsících byl však superarbitrován. 16. ledna 1915 narukoval k 11. střeleckému pěšímu pluku.V rakousko – uherské armádě sloužil osm měsíců v týlu a třináct měsíců v zákopech.14. září 1916 byl zajat na Asinaře a to v hodnosti poručíka.

15. října 1917 se Vilém Šoltys hlásí do československého vojska.Od 6. dubna 1918 koná činnou službu u pracovního oddílu československého. 10. května je již zmínka o jeho činné službě ve Speletu v Itálii u 34. čs. střel. pluku „Střelce Jana Čapka“. 28.května je vyslán do Montechia u Parmy na kurs pro vrhače zápalných látek a všech druhů ručních bomb a granátů.Z kursu se vrací 18. června a byl přidělen v hodnosti podporučíka jako velitel oddílu vrhačů plamene II. praporu 34. pluku, Čs. Zákopová služba  pod Monte Altissimem v úseku Martello u Doss Alta.

O jeho cestě do vlasti se nám nepodařilo získat žádné informace. 22.listopadu 1918 je předán od druhého praporu k 6. rotě a dne 1. prosince 1918 je jmenován velitelem 6. roty 34. pluku se kterým se účastnil  po celé 3 měsíce služby na demarkační linii na Slovensku. 13. října 1919 přejímá velitelství 19 domobraneckého praporu za bratra Františka Pospíšila. 16. listopadu je opět přeložen k 6. rotě 34. pluku.Poslední vojenský záznam je z 8. února 1920, kdy je stanoven členem disciplinárního výboru.