Panuš Vojtěch Tisk

Vojtěch Panuš se narodil 8.4.1897 v Bertani v Čechách, příslušný byl do obce Brloh, okr.Český Krumlov. V civilu byl rolník. Byl svobodný.

Odveden byl 15.7.1915. Službu v rakousko-uherské armádě nastoupil 15.10.1915 u c.a k.pěšího pluku č.91 v Českých Budějovicích.

Zajat byl jako pěšák (vojín) téhož pluku 6.6.1917 v místě nazvaném Selo v Itálii. Od května 1918 byl v táboře ve Foligno, kde se shromažďovali čeští dobrovolníci.

Formálně byl legiích od 24.4.1918. Reálně byl zařazen 14.5.1918 z tábora Foligno k 3.rotě 34.čs.střeleckého pluku. Hned 16.5.1918 byl převeden od 3. k 2.rotě pluku. Od 28.5.1918 absolvoval kurs plamenometčíků v Montechio. Později s plukem odešel na frontu. Následně byl převeden ke štábní rotě I.praporu. Po vstupu do legií byl střelcem (vojínem). Jeho osobní číslo bylo 10849.

10.8.1919 byl „předán od 1.št.roty k techn.rotě 34.pl.“. V listopadu 1919 byl postupně „sproštěn“, asi služby u pluku, až do 31.3.1920. V té době již asi sloužil u četnictva. 7.12.1920 byl Vojtěch Panuš demobilizován.

Z vyznamenání je u Vojtěcha Panuše uveden „čs.revoluční kříž“ a italská „fatiche di guerra“.
Autor: Bernard Panuš

(Texty z výstavy v Praze - o legionářích - četnících, policistech.)