Probošt František Tisk

František Probošt se narodil dne 8. prosince v obci Radostov okres Hradec Králové, byl příslušný v Roudnici.Nejprve studoval nižší reálku, poté učitelský ústav a stal se učitelem.Učil na obecné škole.Před válkou byl svobodný.

V rakousko – uherské armádě byl od ledna 1915 jako jednoročák přidělen k 22 IR posádkou v Sinj, a to v hodnosti praporčíka. Zajat byl dne 30 srpna 1917 u „Kál“ u Gorice.

Do československého vojska se přihlásil již 18. ledna 1918 v Itálii, nejspíš v zajateckém táboře Sale Consilive.

8. března 1918 odjíždí z Paduly s II. Pracovním praporem a 23. dubna 1918 je zařazen jako podporučík k 1.rotě 32 československého střeleckého pluku „Gardský“. Již 5. června odjíždí s plukem do válečného pásma. Účastnil se bojů na frontě u Gardského jezera, kde velel četě.30. listopadu 1918 je povýšen na poručíka.

26. prosince 1918 se vrací do vlasti 39. transportním vlakem.Podle jeho záznamů je pravděpodobné  že se zúčastnil bojů na Slovensku, jelikož jeho vojenská služba jest započítána od 18. ledna 1918 do 30. září 1919.