Semirád Karel Tisk

Karel Semirád se narodil 9. července 1892 v Králově Městci okres Poděbrady.Příslušný v Novém Bydžově.Jeho otec se jmenoval František a matka Marie.Karel Semirád navštěvoval pět tříd obecné školy a poté dva roky Měšťanské školy. Před válkou byl svobodný a pracoval jako řezník a uzenář.

V rakousko – uherské armádě nastoupil u 36. Mladoboleslavského pluku, kam byl odveden 1. března 1913 v hodnosti střelece.Poté byl přeřazen k 82. pěšímu pluku.Byl zajat 22. září 1915 u Sv. Michaill, jakožto příslušník 61. pěš. pluku.

Do československého vojska se přihlásil 27. ledna 1917 v Aderno na Sicílii.Zařazení se dočkal 20. května 1918 ve Foligno , kde přibyl do stavu 12. kulometné roty, 33. československého střeleckého pluku „Doss Alto“. O bojích kterých se účastnil nám není nic známo.

Do vlasti se vrací 21. prosince 1918 v hodnosti střelce, a také Karel Semirád se nejspíše zapojil do bojů na Slovensku.Dne 10. srpna je povýšen na desátníka a 3. listopadu je demobilizován v Mladé Boleslavy. Jeho bydliště po válce je uvedeno v Novém Bydžově , a to na adrese Reslerova 185, později i Masarykova 74.