Ševčík Bohdan Tisk

Bohdan Ševčík se narodil 8.10.1894 v Luboměři, okr.Hranice, Morava. Bydlel a příslušný byl do Spálova, okr.Hranice, Morava. Vzdělával se na gymnáziu, absolvoval 4 semestry práv (I.státní zkoušku). Byl svobodný. Ze znalosti jazyků uváděl později úplně češtinu a němčinu, dosti dobře italštinu a polštinu, poněkud chorvatštinu a francouzštinu.

21.6.1915 nastoupil službu jednoročního dobrovolníka u c.k.zeměbraneckého (později střeleckého) pluku č.15. V týlu byl 14 a v zákopech 12 měsíců.

Zajat byl Bohdan Ševčík 4.9.1917 v hodnosti poručíka v místě zvaném Monte Gabriele. V zajetí prošel několika zajateckými tábory.

Do čs.vojska se přihlásil 1.8.1918, vstoupil do něj 10.8.1918, kdy také vykonal přísahu, stal se příslušníkem 34.čs.střeleckého pluku v hodnosti podporučíka. Po různých spíše formálních přesunech byl 15.8.1918 zařazen k II.praporu, 5.rotě pluku. Měl osobní číslo 16441. Byl velitelem čety a krátce zastával funkci velitele roty a praporního pobočníka (pobočníka velitele praporu). Zúčastnil se odražení útoku na přední stráže v úseku „Martello“ u Gardského jezera dne 29.8.1918 a dalších pozičních bojů na frontě a bojů na Slovensku.

1.3.1919 byl povýšen na poručíka, zřejmě s platností od 28.2.1919. Byla mu udělena „česká revoluční medaile“.

Dne 14.6.1919 byl nejdříve k četnictvu přidělen. Od 22.7. do 16.8.1919 byl na dovolené. 26.8.1919 byl přidělen konkrétně ZČV v Bratislavě. Sloužil u četnického oddělení č.25 (jinde č.22) v Bardiově na Slovensku jako jeho velitel. 1.11.1920 byl povýšen na kapitána.


Autor: Bernard Panuš

(Texty z výstavy v Praze - o legionářích - četnících, policistech.)