toggle

Stránky archivovány

 

Návštěvnost


Dnes:32
Včera110
Tento měsíc:3614
Celkem:571939

Anketa

V jakých legiích bojoval Váš předek?
 

Překlad

Czech Belarusian Bulgarian Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Italian Japanese Latvian Lithuanian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Ukrainian
Seznam legionářské, vojenské a zájmové literatury dle spolků, nakladatelství a edic Tisk Email

Seznam legionářské, vojenské a zájmové literatury dle spolků, nakladatelství a edic

Družina čsl.legionářů, P-2, Václ.nám., hotel Štěpán, později P-2, Růžová 13, Výprav.um.a lit.děl DČsL, Praha-Vinohrady, Jungmannova 90

nezařazeno do knihovničky

Fr.bojiště čsl.legií.Album, Ot.Nejedlý, 1920, Praha

Národ legiím.Sborník, 1920-21, Praha, nákl.Odboru Nár.legiím při DČsL, tisk V.Horák, Praha

Když se Beneda vrátil do vlasti, Ant.Stašek, 2.vyd., 1920, Praha

České rapsodie, Dr.L.N.Zvěřina

 

Knihovnička/Knihovna Družiny čsl.legionářů, nakl.DČsL, později Druž.dobrov.čsl.zahr.vojska

1.Terezínští katané, E.E.Lauseger, tisk DČsL, P-4, Písecká brána, 1922

2.Boj s rakouskou hydrou.Čeněk Klos, E.Culka, tisk DČsL, P-4, Písecká brána, 1922

3.Nezabiješ, E.E.Lauseger, 1922, Praha

4.Vybrané perly, Viola z Prácheňska (Tereza Švecová), 1922, Praha

5.Tri rozprávky zeleného ticha, L.N.Zvěřina, 1923, Praha

6.Besedy rozmarné i rozvážné, Q.M.Vyskočil, 1923, Praha

7.Mlhami jitra Svobody, J.R.Pšenka, 2.vyd.

8.Ze spárů dvouhl.orla, J.K.Slavenský, 1925, tisk J.Mazur, náj.t.DČsL, P-4, Pís.brána

9.Dárnice-Kijev.Prvých 10 000, J.Jarolímek, 1926, Praha

10./X.Tváří v tvář.Vzpomínky a dojmy vojína ze sv.války, por.J.Péricard, nákl.DČsL, P-2, Růžová 13, 1926

11./XI.Vzhůru mrtví.Krvavé velikonoce.Březen až duben 1915, por.J.Péricard, nákl.DČsL, P-2, Růžová 13, 1926

12.Záhadný případ, Honore de Balsac, 1927, Praha

13.Rekové verdunští.Psána r.1917, por.J.Péricard , 1927, Praha

14.1848.Předbřeznoví rev.bouřliváci v Rakousku díl I., sv.1, Karel Sabina, 1927, Praha, DĆsL,Růžová 13

15.1848.Předbřeznoví rev.bouřliváci v Rakousku díl I., sv.2, Karel Sabina, 1927, Praha

16.1848.Předbřeznoví rev.bouřliváci v Rakousku díl II, sv.1, Karel Sabina, 1927, Praha

17.1848.Předbřeznoví rev.bouřliváci v Rakousku díl II, sv.2, Karel Sabina, 1927, Praha

18.Popletené historie, R.L.Forty (Ludvík Hofman), 1927, Praha

19.Mysejkova Churda-Murda (Starý šikovatel).Balkán 1877-78, V.I.Němirovič-Dančenko, 1928, Praha

20.Děti mučedníci.Knih.dok.z rak.žalářů a int.stanic, Dr.F.J.Havelka, 1928, Praha

21./XXI.Za vlast, V.I.Němirovič-Dančenko, nákl.DČsL, P-2, Růžová 13, tisk Fr.Ziegner, Praha-Vinohrady, 1928

22.Zvířata a lidé ve válce 1914-18 I., J.Müldner

23.Zvířata a lidé ve válce 1914-18 II.-Ubohé Rakousko, J.Müldner, nákl.DČsL, P-2, Růžová 13, tisk Fr.Ziegner, P-12, Říčanská 1984, 1928

24.Na slavných cestách, V.I.Němirovič-Dančenko, 1928, Praha

25.Zbytečně nežili, V.I.Němirovič-Dančenko, 1928, Praha

26.Ballada o Neznámých vojínech.10.výr.RČS, Václav Rypl, nákl.DČsL, tisk tiskárna DČsL, P-IV,Pís.brána, 1928

27.Naši v Dobruži, V.Voců, 1929, Praha

30.Ze slavných dob České družiny, J.Slanička, 1929, tisk J.Mazur, náj.t.DČsL, P-4, Pís.brána 208

31.Války rub a líc Ze vzpomínek ruského legionáře, Václav Rypl, 1929, nákl.DČsL, tisk Josef Mazur, nájemce tisk.DČsL,P-4,P.b.208,MÁM

32.Židáček Leo, R.Vlasák, 1933, nákl.Osvět.odb.DDČslZV, P-2, Florenc 5, tisk Löschner, P-13, Tyršova 42

35.Peklo I., R.Vlasák

36.Peklo II., R.Vlasák, 1933, nákl.Osvět.odb.DDČslZV, tisk Holinka, Viktorin, Žatečka, P-8, Primátorská 141

37.Peklo III., R.Vlasák, 1933, nákl.Osvět.odb.DDČslZV, tisk Holinka, Viktorin, Žatečka, P-8, Primátorská 141

v r.1929 v tisku

Zapomenutá pevnost I.Horští, V.I.Němirovič-Dančenko

Zapomenutá pevnost II.Hoře zapomenuté pověsti, V.I.Němirovič-Dančenko

 

Zapomenutá pevnost III., V.I.Němirovič-Dančenko

Zapomenutá pevnost IV., V.I.Němirovič-Dančenko

 

Za daleké bratry I., V.I.Němirovič-Dančenko, nákl.DDČslZV

Za daleké bratry II., V.I.Němirovič-Dančenko, nákl.DDČslZV

V ohni a bouři I., V.I.Němirovič-Dančenko, nákl.DDČslZV, osvětový odb.,Praha II, Florenc 5, 1936

V ohni a bouři II., V.I.Němirovič-Dančenko, nákl.DDČslZV

V ohni a bouři III., V.I.Němirovič-Dančenko, nákl.DDČslZV

Ku předu I., V.I.Němirovič-Dančenko, nákl.DDČslZV

Kupředu II., V.I.Němirovič-Dančenko, nákl.DDČslZV

Kupředu III., V.I.Němirovič-Dančenko, nákl.DDČslZV

Kupředu IV., V.I.Němirovič-Dančenko, nákl.DDČslZV

Strážné ohně I., V.I.Němirovič-Dančenko, nákl.DDČslZV

Strážné ohně II., V.I.Němirovič-Dančenko, nákl.DDČslZV

Strážné ohně III., V.I.Němirovič-Dančenko, nákl.DDČslZV

 

Tajné fronty v plamenech, František Maria, 8.1939, vydal Osvětový odb.DDCslZV, P-1, Melantrichova 5

 

L.G.Kornilov-živ.a dílo vel.at., přel.Ed.Culka, nákl.vl., knihtisk.DČslL (nájemci Mazur a Seidl), P-4, Písecká brána, 1923 XEROX

Pochod 60.000, Ed.Culka, 1928, nákl.vl., Praha

Mezi mužíky, Ed.Culka

Strž.Hamcurský, Ed.Culka

Záblesky z temnot, Ed.Culka

V pražském dýmu, přel.Ed.Culka

Kornilovský pochod, přel.Ed.Culka

 

Po stopách baltických Slovanů, Jos.Muldner

 

NJČsL

Legionářská knihovna, nákl.čas.Legie (orgánu NJČsL), P-2, Poříč 24, tisk.Legiografie, P-Vršovice, Sámova 665 (i u č.16)

1.Desáté výročí bojů v Dobruži, plk.Dr.Jiří Čermák

2.Dušan Jaroslav Kardoss, Ferdinand Čatloš

3.Poslední události a NJČsL, Rudolf Medek

4.Zborov, Rudolf Medek

5.Historie a demagogie, Rudolf Medek, 1927 vyndat xerox!!!

6.Gen.Lavr Georgievič Kornilov, pplk.Mikuláš Josef Janovský, 1927 vyndat xerox!!!

7.Kongres utlačovaných národů rakousko-uherských v Praze, Jan Hajšman

8.V paměť gen.Fr.Alex.Zacha, prof.Adolf E.Vašek

9.Deset let československé samostatnosti, Rudolf Medek

10.Sibiřská (Československá) anabase, Syrový-Pavlů-Medek, 1928 XEROX

11.Kruh přátel NJČsL, Fr.Schwarz

12.Památce prvního ministra vojenství Československé republiky, Rudolf Medek-Otakar Hanuš

13.Bitva u Komárna, Dr.Antonín Basl, 1929

14.Poselství Josefa Pšeničky, Jan Hajšman, rok nenalezen

15.Štefánikova vojenská činnost, Josef Bartůšek, 1930

16.Viktor Dyk v domácím odboji, Jan Hajšman, 1931

17.Sociální péče o legionáře a pozůstalé po nich, Sýkora-Turek

18.O plk.J.J.Švecovi, Frant.Turek

19.J.S.Machar, básník národního svědomí, R.Kopecký, 1934, nákl.Legie, P-2, Poříč 24

20.Písemnictví a národ, R.B.Mácha

21.V čele národní revoluce, Ing.Ant.Pavel

22.Národní idea v dějinách, Dr.Karel Stloukal

23.Národ a stát, Dr.Jan Kapras, 1936

24.President Dr.Edvard Beneš, Dr.Jan Kapras

25.Tyršovo sokolství-český osvětový ideál, R.B.Mácha

26.Vlast Výjev na paměť padlých za svobodu národa, Rudolf Krupička, 1936, nákl.Legie, P-2, Jindřišská 26

27.Sborník článků, Dr.Ludevít Pivko

28.Duch a hmota v moderní válce, Dr.Vladimír Teyrovský, 1937, nákl.Legie, P-2, Jindřišská 26

29.Dr.Karel Kramář, Dr.Vladimír Kadlec, 1938, nákl.Legie, P-2, Jindřišská 26

 

ČsOL

ČsOL,ČsOS, Děl.akademie, Svaz DTJ, Svaz N.O., Svaz osvětový, Ústřední škola dělnická, Volná myšlenka

Cyklus přednášek I.-Československá revoluce, nákl.nakl.Památníku odboje, Praha I, Staroměstské nám.30, tisk.Státní tiskárna, Praha

1.Smysl čsl.revoluce, min.zahr.Dr.Ed.Beneš, 12.3.1923

2.Vývojové předpoklady čsl.revoluce, předseda N.S. Frant.Tomášek, 15.3.1923

3.Čsl.rev.hnutí na ev.západě (Rev.hnutí ve Švýcarech, Francii a Anglii), Dr.Lev Sychrava, 19.3.1923

4.Revoluční hnutí v Itálii, št.kpt.J.Bořil, 22.3.1923

5.Revoluční hnutí v Americe, zem.škol.insp.V.Beneš, 26.3.1923

6.Přehl.výv.čsl.rev.hnutí na Rusi…(Revoluční hnutí na Rusi do anabase), Dr.J.Kudela, 29.3.1923

7.Sibiřská anabase, Dr.J.Patejdl, Dr.J.Patejdl, 5.4.1923

8.Evakuace, dr.R.Raše, 9.4.1923

9.Slovensko před prevratom a pocas pravratu, vládny referent A.Štefánek

10.Slováci v revolucii, min.Dr.Markovič, 16.4.1923

11.Revoluční hnutí doma, Dr.J.Werstadt

12.Diplomatický zápas o čsl.samostatnost, min.Dr.Eduard Beneš

13.Odkaz naší revoluce, senátor V.Klofáč, 26.4.1923

 

ČsOL jednoty Praha I-II-V až VII

Cyklus přednášek II.-O našem národním osvobození, nákl.Památníku odboje, P-1,Starom.nám.30, tisk.Ant.Strojil, Vršovice, Hálkova tř.11

1.Národní vojsko, plk.Medek,1924,  tisk Ant.Strojil, Vršovice, Hálkova 11

2.Rozvědky České družiny a čsl.brigády na Rusi, gen.Mikuláš Číla, 1924 XEROX

3.Československá Amerika v revoluci, Em.V.Voska, 1924, tisk Ant.Strojil, Vršovice, Hálkova 11

?.Maffie, Hajšman

6.Vývoj a boje čsl.leg.ve Fr.Eliáš, 1924

7.Ohlas zahraniční revoluce doma, senátor Dr.Jan Herben, 1924, tisk Ant.Strojil, Vršovice, Hálkova 11 SVÁZÁNO

8.Poselstvo vlády k čsl.voj.na Sib., F.V.Krejčí, 1924, tisk Ant.Strojil, Vršovice, Hálkova 11 SVÁZÁNO

?.Persekuce čsl.národa za války, Šíp

?.Česká politika za války, Dr.Hajn

12.Naši v Srbské armádě, Dr.Jiří Čermák, 1924

?.České dělnictvo v rev., Šťastný

14.Vývoj a boje čsl.voj.v It., kpt.Bednařík, 1924

15.Zdravotnictví v čsl.voj.na R., Mudr.V.Haering, 1924 SVÁZÁNO

17.Soudnictví v čsl.vojsku na Rusi, Dr.Viktor Svoboda, 1924

18.Peněžnictví v ruských legiích, Josef Polák, 1924

19.Tech.odd.čsl.vojska na Rusi, Ing.Frant.Pecháček, 1924, tisk A.Strojil, Vršovice, Hálkova 11

20.Projev čes.spis.r.1917, J.Kvapil, 1924, tisk Ant.Strojil, Vršovice, Hálkova 11 SVÁZÁNO

22.Legionářství ve vlasti, plk.Medek, 1924, tisk Ant.Strojil, Vršovice, Hálkova 11

?.Českopolský poměr, Bandrowski

 

zřejmě volné pokračování

K hist.int.služby čs.arm.na Rusi (výňatky z knihy Tylint), plk.int.Josef Petrš, 1926

Čs.žel.v sib.anabázi, npor.J.Sajdl, 1924, tisk neuv. XEROX

 

Knihovna Válka a revoluce-řada I, nakl.Čin, P-2, Vojtěšská 14

1.Cesta revoluce, Jaroslav Kratochvíl, 2.vyd. (1.vyd.1922), 1928, tisk Grafia, Praha

 

Knihovna Válka a revoluce-řada II, nakl.Čin, P-2, Vojtěšská 14

1.Válečný denník Jendy Hofmana-letce dobrovolce 1914-17, Dr.Jan Skalický, 1928

2.Sibiřské drama, Bohumil Přikryl, 1929, tisk Legiografie, Praha

 

Knihovna Doba, nakl.Čin, Praha

1.Posl.dny cars.vlády, A.Blok, 1923, tisk Legiografie, Praha

 

Románová knihovna  Proud, nakl.Čin, Praha

všemožné romány, vč.nelegionářské

1.Tři vojáci, Passos

3.Třetí rota, J.Kopta, 11.vyd., 1929, tisk Legiografie, Praha

36.Třetí rota na magistrále, J.Kopta, 7.vyd., 1929, tisk Jan Aubrecht, Praha

44.Chlapec na terase, Boylesvyle

 

zatím bez zařazení, nákl.Čin, P-2, Vojtěšská 14

Červený kohout, Josef Nemasta, básně

Oběti, Josef Logaj, 1921, tisk Melantrich, Praha

Růženec, N.Melniková-Papoušková

Moskevské umělecké divadlo, N.Melniková-Papoušková

Příručka čs.legionáře, red.Přikryl, Šiftr

Zborov, Jaroslav Papoušek, 1921, tisk Melantrich, Praha

Slovácké obrázky, František Šiftr

Od východu, Josef Kopta

Čs.legie na Rusi, Jar.Husák, Jar.Kratochvíl

Milníky světla, Čeněk Vořech, pomníky

K.H.Borovský, Vincenc Charvát

První rok veliké ruské revoluce, Rožkov, překl.Papoušek

Denník satanův, Leonid Andrejev, překl.Šiftr

Kalendář čs.leg.na r.1922

v komisi Masarykovo rev.dílo na ev.západě, Dr.L.Sychrava

 

Knihovna Cestou k svobodě (o bojích čs.národa), řídí B.Přikryl, nakl.Čin

Od Zborova k Bachmači, kol., 2.vyd., 1948, tisk Svoboda, Č.Těšín

 

Knihovna Obrození, rediguje Rudolf Hudec, Praha 3, Praha 2, Krakovská 8,knihovnu Obrození má v komisi Čin, SGMHTř???

1.A tak lidé žili, nežli umírali…, Pavel Fink

2.Svatý ďábel, Pavel Fink, 1921, tisk V.Palásek, Fr.Kraus, Praha I-159

3.Paní kardinálek a jiné loutky, Pavel Fink

4.Bílý admirál, Pavel Fink, 1921, tisk Dr.Ed.Grégr a syn, Praha

5.Sodoma Gomorrha, P.Vokán

6.Když jsme spěli kolem světa k domovu, Felčar Matějka

7.Lidé a věky, Tom.Kočí

8.Moje satiricon, Vítězslav Roj

9.Šibeniční historky, J.Mácha

10.Šprýmaři, Lomikar Kleiner

11.Noční rozhovor, Leonid Andrejev

12.Červené zvíře a jiné sibiřské povídky

13.Z denní lopoty, Petr Fink

14.Slabá hlava, Arkadij Averčenko

15.Proti vlastní krvi, Petr Fink

16.Román mladého idealisty, Josef Veselý

17.Legionářské a jiné humoresky, Jaroslav Mácha

18.Boj o Titana, Ed.Hegner

19.Mezi mohylami, Pavel Fink, 1922, tisk Alois Wiesner, Praha

20.Slovanské pohádky a báje, Máša Baklanova

21.V říši čarosvěta.Pohádkové skladby, Josef Žemla

22.Strakatí koně, A.Kuprin

23.Všelijaké dny, Fr.Šifter

24.Lidská tvář, J.Bednář

25.S gen.Syrovým v Sibiři, J.Skácel, 1923, vyšlo péčí ÚSČsRtm, tisk Palásek-Kraus, Praha

26.O samosprávu a demokracii v sibiřské armádě, Karel Zmrhal, 1923, tisk V.a A.Janata, Nový Bydžov

 

Knihovna Program, red.V.K.Škrach, Čin, Praha

12.Republika národní či národnostní?, Emil Sobota, 1929, tisk Středočes.tisk, Praha

 

Světová revoluce za války a ve válce 1914-18, T.G.M., 1925, nákl.Čin a Orbis, tisk Orbis, Praha

Světová válka a naše revoluce I., dr.E.Beneš, 1927, nákl.Čin a Orbis

Světová válka a naše revoluce II., dr.E.Beneš, 1927, nákl.Čin a Orbis

Světová válka a naše revoluce III., dr.E.Beneš, 1928, nákl.Čin a Orbis

O slavné bitvě u Zborova, Dr.J.Kudela, 1922, v komisi Čin, tisk Legiografie, Praha

 

Knihovna Plamen, red.Karel Nový, nakl.Mladé proudy, Praha

2.Mariinsk-Kungur, Václav Cháb, 1931, tisk Müller a spol., Turnov

 

Knihovna československé revoluce-řada I, řídí Dr.Josef Kudela, nákl.Moravský legionář, Brno, Dominikánská 9, později Klácelova 10, tisk Ant.Odehnal, Brno, Národní knihtiskárna, M.Krumlov, Novina, Brno atd.

1.V řadách Čes.družiny a Čs.brigády, J.Čižmář, 1925 SVÁZÁNO

2.Ruské a naše vojsko v revoluci (r.1917), Jaroslav Čižmář, 1926

3.Vídeň-Skobelovo-Zborov, L.Lotocký

4.Z Asie do Evropy, Oldřich Zemek

5.Rok 1917 v dějinách odboje, Jos.Kudela, 1927, tisk Ant.Odehnal, Brno SVÁZÁNO

6.Pod prapory odboje (V řadách ČDS v It.), Fr.Libiš, Lad.Hruška

7.Čs.revoluční sjezd v Rusku , Dr.Josef Kudela, 1927, tisk Ant.Odehnal, Brno, CHARFREITAG

8.Z duše i pera dobrovolce, J.Hlaváč

10.R.1918 v děj.odboje I.Leden-červen, Dr.J.Kudela, 1928, tisk Ant.Odehnal, Brno SVÁZÁNO

11.Taganrog, R.Robl, 1928, tisk Nár.tisk.,Moravský Krumlov

12.Ve stínu Apenin a Alp, Fr.Libiš, 1928, tisk Nár.tisk.,Moravský Krumlov

13.Z Arizony proti Rakousku, Fr.Halas, 1928

14.R.1918 v děj.odboje II.Červenec-prosinec, Dr.J.Kudela, 1928, tisk Ant.Odehnal, Brno, Veselá/Nová 39 SVÁZÁNO

15.U táborových ohňů, J.Chrudina

16.Čs.dom.prap.v It., Jan Kočvara

17.Dr.M.R.Š., F.Loubal

18.Ruské letáky na Kyjovsku, J.Kyněra

19.Osudy 20.transportu, Vlad.Roubal

20.Na úsvitu.Verše…, Květ.Hřivna

21.Masaryk osvoboditel, II.vyd., Dr.Kudela

22.Z Olomouce na perské hranice, Vladimír Souček, 1930, tisk Nár.tisk.,Moravský Krumlov

23.Hlídka na Zensonu, J.Tošnar

24.Bělgorod, uspoř.J.Kudela, 1930

25.Na všech frontách, Sborník lounských leg., ČsOL, jednota Louny, k 10.letům trvání, 1931, tisk neuv.

26.Bří Kirschnerové.Vzpom.z Roty Nazdar, Jan Kirschner, 1931, tisk neuv.,MÁM

27.Aksakovská tragedie,Dr.J.Kudela, 5.vyd., 1933, tisk Jos.Šimek, Slavkov u B.

28.Vojna krotká i vážná, J.Výborný, 1932, tisk neuv.

29.Rozvědčíci u Kazaně, J.Měchura, 1932, tisk Jos.Šimek, Slavkov u B.

30.U dvora černohorského krále, F.Jeřábek

31.Ve šlépějích praděda loutkáře, Ant.Kopecký

32.Rok v bílém plášti, Pavel Váša

33.V Čs.dom.v It., J.Sojka

34.Masaryk a It.za války, Fr.Bednařík

35.Praporečník Karel Bezdíček, Rudolf Robl, 1935, tisk Novina, Brno

36.Třemi legiemi, Lev Švyhnos

37.Rozlet a rozlom sib.bratrstva, Dr.V.Najbrt

38.Legionář Miloš Wurm.Život a díl, Dr.J.Kudela

 

Knihovna československé revoluce-řada II, řídí Dr.Josef Kudela, nákl.Moravský legionář, Brno, Klácelova 10

1.Státní převrat z r.1918 v Brně, Dr.J.Kudela

2.II.sjezd čs.voj.na R., Dr.J.Kudela

3.Brno v boji za svobodu, sborník vzpomínek, Dr.J.Kudela, 1933, tisk Pokrok, Praha

4.Petrohradský sjezd a druhé slyšení u cara Nikolaje II., Dr.J.Kudela

5.Zpráva pol.plnomoc.OČSNR v Samaře a v Ufě,Dr.Fr.Vlasák

7.Kolem Zborova, Sborník legionářů z moravskoslezské župy ČsOL

8.Katolíci v odboji a o odboji, Jos.Kudela

9.Brno v boji za svobodu, Sborník vzpomínek, II.svazek

10.Československé a polské vojsko v Rusku, Josef Kudela, 1938, tisk Pokrok, Praha II., Revoluční 6 (bibliogr.Kudela) CHARFR.

 

Knihovna Hrdinové a oběti odboje, nákl.Moravský legionář, Brno, Klácelova 10

1.Paměti Miloše Wurma

2.Památce Jana Volfa, 1924

3.Památce Fr.Pavlíka-oběti boje za české Brno, Lad.Jandásek

4.O Ant.Grmelovi, dr.J.Kudela, 1926

5.Jan Čapek, Fr.Bednařík, 1926, tisk Ant.Odehnal, Brno

6.Plukovník Švec, Dr.Jos.Kudela, 1926, tisk Emil Pojchlý, Hodonín (existuje i 5.vydání)

7.Miloš Wurm, Jan Hradil

8.Břetislav Bartoš, Fr.Bednařík, 1927

9.O bratru Emilu Podmolovi, A.Cechmajstr, 1927

10.Pokorný mučedník-Josef Staněk z Mikulovic, R.Robl, 1927

11.Památce Jaromíra Krause, J.Kudela

12.O Jiřím Klecandovi, J.Kudela, 1928

13.Josef Kudrna-oběť rakouské soldatesky, Fr.Loubal, 1929

14.Památce M.R.Š., J.Kudela

15.O Bohumilu Čermákovi, J.Kudela

16.Gen.S.Čeček, J.Kudela, 1930, ASI MÁM (neuvedeno číslo a edice)

17.O politickém básníku (V.Dyk), A.Hartl, 1931

18.Dr.Josef Scheiner, Ant.Krejčí

19.Gen.Jaroslav Červinka-nejstarší legionář, J.Kudela

20.Dr.Al.Rašín, Dr.K.Hoch

21.Plukovník Švec.O jeho životě a práci, Dr.J.Kudela, ?opakování č.6?

22.Jan Hlaváč, Dr.J.Kudela, tisk Tiskárna Globus v Brně, 1933

23.Karel Müller.Vzpomínky a dokumenty, Dr.J.Kudela

24.Památce Ant.Smětáka, C.Kunštátský, 1935

25.Památce úderníka Karla Plucnary, uspoř.výb.jedn.ČsOL Frýd.n.O., 1936, tisk Nár.t., Mor.Kr.

26.Zborovský hrdina Karel Vašátko, seps.Seidl, Syřiště, péčí Kr.Staro., Sdr.př.1.pl., …, 1937, tisk neuv.

 

Vojenská knihovna, vydal Moravský legionář, Brno

2.Z hist.Kart.klášt.v Kr.Poli-pl.SS III-telegr.prap.2, J.Kuthan, 1936, tisk Obzor, Přerov

 

Knihovna Buditelé a průkopníci, nákl.Moravský legionář, Brno, Klácelova 10

1.Fr.Stránecká.Život a dílo, M.Burešová

2.Boj o český Kyjov, Jakub Kyněra

3.Vilém Foustka, K.Tomeš

4.(3.)P.Alois (Josef) Slovák, H.Sáňka

4.Bernard Bolzano, J.Uher

5.Josef Barák, Lad.Jandásek

 

Knihovna Legionáři ve vlasti, nákl.Moravský legionář, Brno, Klácelova 10

1.U našeho vůdce.Návštěva leg.u přes.Mas.v Židlochovicích

2.Brněnští železničáři za hranicemi i doma.Vzpomínky.Ročenka

3.Dnešní poměry v legionářstvu, Dr.J.Kudela, 1930 vyndat xerox!!!

4.10 let práce brněnské župy ČsOL

5.Komunistický puč v Brně-Oslavanech

6.Druhá zahr.arm.v It.a její org.v rep., Pudr

 

Sokolská knihovna, nákl.Moravský legionář, Brno, Klácelova 10

1.Dr.Miroslav Tyrš, L.Jandásek

2.Mohamed a nauka jeho, Dr.Miroslav Tyrš, 1925

3.Ideová usnesení VII.sjezdu ČsOS, L.Jandásek

4.Proslovy o legiích, Dr.J.Kudela, 1926

5.Sokolská tělověda, Dr.O.Rybák

6.Tělesná cvičení žactva, K.Krčma

7.Sokol a legie, Dr.J.Kudela

8.Sokolská pravda života, Vlad.Polívka

9.Tyrš a Masaryk, Jos.Kudela

10.O sokolství a sokolstvu.Otázky a odpovědi

11.Tyrš a Zborov, Dr.J.Kudela

12.Sokolská činnost na Slovensku, Jos.Kraus

 

Tyršova knihovna, nákl.Moravský legionář, Brno, Klácelova 10

1.Život Dr.M.Tyrše

2.Buditelské snahy před Tyršem, J.Souše-Tyrš v pol.záp.čes.národa, Ed.Šmejkal

3.Sokolský hrdina, 4.vyd., dr..Kudela

4.Jindřich Fügner, Dr.J.Bartoš

5.Jan Máchal, Dr.V.Toman

6.Dr.Jindra Vaníček, Ant.Krejčí

7.Masaryk, sokolstvo, sokolství

8.Význam Dr.M.Tyrše pro nár.brannost, J.Pelikán

9.Sokolství J.Fügnera-Vzpomínky na Dr.M.Tyrše, L.Jandásek

 

Knihovna poutavé četby, nákl.Moravský legionář, Brno, Klácelova 10

1.Tajemný svět.Povídky z moravského krasu, Hugo Sáňka

2.Od Zborova na terezínskou pevnost, Jar.Čižmář

3.Břet.Bartoš.Malíř národní tradice, Fr.Horečka

4.Gajerovy děti.Úryvek ze života čs.voj.v R., Fr.Kopřiva

6.Do světa za chlebem, Frank Halas

7.Na divokém západě, Frank Halas

8.Nem, nem, soha, J.Pražský-Slavkovský

9.V arizonské poušti, Frank Halas

10.Slovácká krev.Povídky, F.Tomeček

11.Trnitými cestami, J.Pražský-Slavkovský

12.Valentina Čejky ráj i peklo, Ad.Veselý

13.V krajích tunder.Povídky z archangelské fronty, Emil Kaláb

14.Polský revolucionář na Špilberku, H.Bogdaňski

15.Po stopách čs.leg.v It., A.Navrátil

16.Pod praporem bílého orla, L.Reich, 1932, tisk Jos.Šimek ve Slavkově u Brna

17.Zlomky anabase, Fr.Ptašinský, 1932, tisk J.Šimek, Slavkov u B.

18.Stíny nad mořem I, Jan Tošnar

19.Vojáci, vojáci, Vl.Roubal

20.Mudr.Dana Uhrová.Román, Hugo Sáňka

21.Stíny nad mořem II, Jan Tošnar

22.Povídky z kasáren, Jan Sedláček

23.Návrat, J.Holeček, 1933

24.Hanák na vojně a v revoluci, Fr.Knapp

25.Francouzská legie, Fr.Kryštof

26.Po stopách velkých dnů, F.I.Pražský-Slavkovský

27.Srdce vstříct, Jaroslav Vyplel

28.Na matičce Volze, K.Černý

29.Sibiřské ťurmy, Knapp, Čižmář

30.TGM, O.Sedlmayerová

31.Konopištská kletba, J.A.Splítek

32.Bratr na kříži, J.Enšprenger, 1936, tisk Nár.tisk.,Moravský Krumlov

 

Knihovna Slovanský svět, nákl.Moravský legionář, Brno, Klácelova 10

1.Více pravdy o sovětech, T.Błeszyński

 

Knihovna Houpačky, nákl.Moravský legionář, Brno, Klácelova 10

1.Sibiřské jedovatosti, Václav Valenta-Alfa,1934, tisk Nár.tisk.,Moravský Krumlov kde to je???

2.Povstalci doma, Karel Fibich, 3.vydání

3.O naší jednotě a jejích velikánech

4.Ať žijí padesátníci

5.Sibiř do bot, Jan Klepáč

6.Starodružiníci-kdo jsou a co budou, 1937

7.Zabajkalské zpěvy, Václav Najbrt

8.Sibiřské elegie, F.I.Pražský-Slavkovský

 

zatím bez zařazení, nákl.Moravský legionář

Lumír Březovský.Benjamín Roty Nazdar, Bohumil Mareš

V prodeji Osvětová práce v čs.pos.vladivostocké, vydala jedn.ČsOL, Pardubice, 1925

 

Přednášky,Sbírka přednášek, vych.nejméně čtyřikráte do roka, nákl.Moravská legionář, Brno, Dominikánská 9

1.Světový názor moderního Čecha, Dr.J.Tvrdý

2.Šest let boje za svobodu.Struč.přehled čs.rev.hnutí v R., Dr.R.Kudela

3.Hus a legie, Dr.R.Kudela

4.Polní pošta čs.a spoj.vojsk na R.a…, Ant.Novotný, 1923, tisk Ant.Odehnal XEROX

5.Sokol a legie, Dr.Josef Kudela, 1923, tisk.Rolnická tisk., Brno  (mám 1.i 2.vydání)

6.Sokolstvo a slovanstvo, Dr.J.Húsek

7.Za společným cílem (Sokolstvo a legionáři), L.Jandásek, 1923, tisk Ant.Odehnal

8.Ideový a voj.význam čs.leg., Dr.Fr.Šteidler, 1924

9.Marianovka (Z bojů ruských legií o záp.Sibiř), Ot.Hanuš, 1924, tisk Ant.Odehnal

12.Washingtonská deklarace, Dr.J.Kudela

14.Čs.stř.školství ve světle čísel, B.Starosta

15.Poměr Sokola k fašismu, Fr.Loubal

16.Čs.fašismus (poměr k sokolství), Boh.Kladivo

17.Luďácká politika na Slovensku, Fr.Loubal

18.ČsOL a veřejná činnost, Jos.Fischer

19.Případ Petra Korčáka, Jos.Fischer, 1928

20.Úcta svatováclavská.Pravda a legenda, Vlad.Groh

21.Nové úkoly legionářů, Jar.Šimáček

22.Sociální péče o legionáře, usp.Dr.Josef Kudela

23.V druhé zahraniční armádě.Čs.domobrany v Itálii, Josef Pelíšek

24.Legionáři dnes, Dr.Josef Kudela, 9.1929, tisk Globus, Brno, existuje 2.vydání

 

Svaz nár.osvobození

Knihovna NO, nakl.Pokrok, P-2, Malá Štěpánská 11

3.Bitva u Zborova, J.Papoušek, 1927, tisk Pokrok, P-2, Revoluční 6

 

Knihovna Cestami odboje, nakl.Pokrok, P-2, Malá Štěpánská 11

1.Z rakouských pout k svobodě

2.V zajetí

3.Počátky odboje

 

Knihovna SNO, nakl.SNO, P-2, Legerova 34, měs., majitel a vyd.J.Patejdl za SNO, red.V.Filip

pouze výběr

1.Jak splníme odkaz naší revoluce?, Sychrava, Beneš, Zmrhal

16.Masarykovo dílo v Americe, Vojta Beneš, 1925, tisk neuveden

18.Masaryk a naše revoluční hnutí v Rusku, 1925, tisk Pokrok, P-2

35.Boj o Hrad, Ladislav Kunte, 1926, tisk Pokrok, P-2

36.Co jsem viděl v sovětském Rusku, Dr.Jan Slavík, 1926, tisk Pokrok, P-2

38.Na obranu demokracie a republiky, Jan Chýna, 1927, tisk Dr.E.Grégr a syn Praha

39.-40.Smysl ruské revoluce, Dr.Jan Slavík, 1927, tisk Pokrok, P-2

56.Naše národní tradice IV. Tradice osvobozenská, Lev Sychrava, 1928, tisk Pokrok, P-2

58.Proč došlo k bojům legií se sověty, Jaroslav Papoušek, 1928, tisk Pokrok, P-2

59.Za vnitřní svobodu národa Snahy, cíle a organizace SNO, aut.neuveden, 1928, tisk Pokrok, P-2

60.Poselství prez.T.G.M.k 10.výr.naší sam., T.G.M., 1928, tisk Pokrok, P-2

63.Několik dat ze života prez.Masaryka, Dr.Lev Sychrava, 1929, tisk Pokrok, P-2

64.Gen.M.R.Štefánik, Ferd.Písecký, 1929, tisk Pokrok, P-2

65.Jan Hus kníže Václav, 3 autoři-3 stati, 1929, tisk Pokrok, P-2

68.Projevy přes.T.G.M.k vojsku, E.Moravec, 1929, tisk Pokrok, P-2

72.Legionářská tragedie, Pavla Buzková, 1930, tisk Pokrok, P-2

77.Ohlasy Masarykových osmdesátin, Dr.Jaromír Doležal, 1931, tisk Pokrok, P-2

79.Jihočeský selský vůdce Radola, Václav Cháb, 1931, tisk Pokrok, P-2,MÁM

90.Patnáct let čs.demokracie, Hubert Ripka, 1933, tisk Pokrok P-2

97.Střezme si Československa, Dr.Jaroslav Stránský, 1934, tisk Pokrok, P-2

104.O Husa a o Husovi, F.M.Bartoš, 1935, tisk Pokrok, P-2

105.6.červenec a vznik ČSR, Sychrava, Linhart, 1935, tisk Pokrok, P-2

110.Válečné možnosti ve stř.Evr.a tažení v Habeši, plk.gšt.Emanuel Moravec, 1935, tisk Pokrok

115.Gestapo v Praze, Dr.Karl Johannsen, 1936, tisk Pokrok, P-2

116.Rukopisy, F.M.Bartoš, 1936, tisk Pokrok, P-2

129.Projev českých spisovatelů r.1917, Jaroslav Kvapil, 1937, tisk Pokrok, P-2

133.Amerika a její problémy, Aleš Brož, 1937, tisk Pokrok, P-2

134.Antika-brannost-legie, J.Holeček, 1937, tisk Pokrok, P-2, Revoluční 6

139.S druhého břehu, Jiří Pokorný, 1938, tisk neuveden

177.Legionáři v nové republice, E.Beneš a kolektiv, 1945, Praha (patří to sem?)

 

Knihovna Epištoly k národu

3.Spasí R.Gajda a jeho fašismus náš lid?, V.Cháb, 1932

 

Knihovna Čs.legionáře, redaktor Emil Tůma, nákl.Čs.legionáře

1.Česká družina, pplk.konc.Vojtěch Prášek, 1934, tisk Garmond, P-Bubeneč, Na Magistrále 25

2.2.sam.tech.r., pplk.konc.Vojtěch Prášek, 1937, tisk Garmond, P-Bubeneč, Na Magistrále 25

3.Hist.12.čs.stř.pl.M.R.Š., pplk.konc.Vojtěch Prášek, 1938, tisk Garmond, P-Bubeneč, Na Magistrále 25

4.P.p.11 F.Palackého, pplk.konc.Vojtěch Prášek, 1938, tisk Garmond, Praha-Bubeneč, Na Magistrále 25

 

Knihovna čas.Legionářské besedy, nakl.Za svobodu, P-2, Krakovská 8, v r.1928 3.roč., měsíčník

8.Se Srby a komity, J.B.M.Houžvic, 1928, tisk Fr.Rebec, Praha

10.Neuznaní, Bedřich Moravec, 1928, tisk Ant.Reis, Vyšehrad

11.Pluk Američanů, Jan Mráz, 1928, tisk Ant.Reis, Vyšehrad

23.Vojáci rev., R.Vlasák, 1934, A.Reis, Praha-Vyšehrad

26.Vojáci rep., R.Vlasák, 1934, tisk F.Rebec, Praha

32.Kozáci a naši I, R.Vlasák, 1937, tisk J.Hencl, P-12, Vocelova 7

33.Kozáci a naši II, R.Vlasák, 1937, tisk J.Hencl, P-12, Vocelova 7

34.Kozáci a naši III, R.Vlasák, 1937, tisk J.Hencl, P-12, Vocelova 7

 

Knihovna Čs.revoluce, řídí S.Minařík, Smíchov, Tichá 9

5.S Francií za svobodu světa, Emil Ulrych, 1920, tisk Politika, Praha

 

Knihovna Duch času-řada I

1.Maska červené smrti, A.E.Poe

2.Skokan, A.E.Poe

3.Hrd.činy čs.leg., A.Beaumont, 1919, nákl.A.Kvas., Žižkov čp.1029, tisk Z.Binko, P-2, Vodičkova 22

Knihovna Duch času-řada II

1.Caligula, L.Quidde, Vilém II.

 

Kruh Starodružiníků

Starodružiníci.Desetileté výr.přísahy…, 1924, péčí Světozora a Kr.Starodruž, vydal J.Otto, Praha, tisk Unie, Praha

Prvých tisíc branného odb., nákl.vl., tisk Legiografie, 1924

První legionáři (před půlstoletím), V.N.Dančenko, 1925, tisk Garmond, Bubeneč, Bubenečská 41

 

Kruh fr.leg., odbočka Velká Praha

Jubilejní leg.ročenka na r.1934 předmluva 3.1934 MÁM

II.jubilejní leg.ročenka 1936 předmluva 10.1935 MÁM

III.jubilejní leg.ročenka 1937 předmluva 10.1936

Leg.ročenka 1938, tisk Polenský, Čoudek, P-12, Bělehradská 74, 1937? (předmluva není) MÁM

 

Sdružení příslušníků 1.pl.M.J.H.v Praze, Praha 19, Domov Starodružiníků

Ročenka star.1.pl., 1936, nákl.O.Vaněk, P-2, Sokolská 11, tisk J.Hencl, P-12, Vocelova 7

Ročenka star.1.pl., 1937, nákl.O.Vaněk, P-2, Sokolská 11, tisk Legiografie, P-13, Sámova 665

Ročenka star.1.pl., 1938, nákl.vl., P-19 Dejvice, Domov Starodruž., tisk Legiografie, P-13, Sámova 665

 

Sdružení legionářů 2.pl.J.z P.v Praze (Sdružení leg.a přísluš.p.p.2 J.z P.), Praha, ?

Ročenka 1938 leg.2.pl.J.z P., nákl.vl., redakce Fingl, Dr.Kurfürst, Šaner, úvod 12.1937 MÁM

Ročenka 1948 leg.a příslušníků p.p.2 J.z P., nákl.vl., redakce gen.v.v.Kajdoš, Dr.Kurfürst, úvod bez data MÁM

 

Sdružení býv.příslušníků sam.dopr., strojírenské r.a vlak.žel.dílen na Rusi při ČsOL

Seznamy býv.přísl.sam.d., s.r.a vlak.žel.d.ČsVR a býv.přísl.obrněných vlaků „Orlík“ a „Úderník“, jakož i it.žel.roty, 1949

 

Čs.domobrana v It., nákl.Čs.dom.z It., odbočka Brno

Knihovna Čs.dom.z It., odbočka Brno

1.Po patnácti letech, Jan Weber, 1933, tisk Doskočil, Stachý, Brno-Židenice

 

Čs.obec dobrovolců z l.1918-19, P-2, Legerova 34

Knihovna Čs.dobrovolce z l.1918-19

1.Kronika I.pl.SS, J.Ryšavý, P-Dejvice, Tylišovská 9, 1938, tisk Litera, P-10, Karlín

2.Kronika II.pl.SS Č.B., J.Ryšavý, P-Dejvice, Tylišovská 9, 1947, tisk Litera, P-10, Karlín

3.Kronika III.pl.SS Brno

4.Kronika IV.pl.SS Plzeň

5.Kronika sokolských praporů a setnin z r.1919

6.Kronika rot DTJ, Střelců a Orlů z r.1919

7.Kronika 1.čs.dobr.p.pl. (a 1.mor.pl.)

8.Kronika 2.čs.dobr.p.pl. (a 1.českého pl.)

9.Kronika Slovácké bri.a Slováckého pl.

10.Kronika odd.dobrovoleckých na Ostravsku

11.Kronika menších odd.dobrovoleckých v Č.a na Mor.

12.Kronika 1.pl.Slovenskej slob.a ostatních slov.a podkarp.odd.

 

Ruský spolek válečných invalidů v ČSR

Almanach v upomínku 10.výr.Zborova a 50.výr.rusko-tur.války (za…), 1927

10 let mezi Čechoslováky 1921-1931, G.Senkevič, 1931

 

Knihovna Ruského válečného invalidy.Vychází 4krát ročně.

1.Ruští důstojníci v čs.odboji, plk.J.Vavroch, 1933

2.Sborník vzpomínek na ruskou armádu, plk.Vavroch, 1934

3.Před dvaceti lety.Památce hrdinů světové války 1914-1934, plk.V.P.Šapilovský, 1934

4.U hrobu neznámého vojína, plk.Vavroch, 1935

5.Strašní lidé.Povídky a vzpomínky.Sborník I., V.I.Němirovič-Dančenko

6.Vzduchoplavec.Povídky a vzpomínky.Sborník II., V.I.Němirovič-Dančenko, 1936

7.Legie cti.1916-1918.Sborník článků a vzpomínek, plk.V.P.Šapilovský, 1936

 

Karel Kramář a Slovanstvo, S.G.Puškarev, V.A.Šapilovský, 1937

?Na spojeneckých frontách.Sborník článků a vzpomínek, plk.V.P.Šapilovský, 1938

Zahraniční Rusové Československu, gen.M.G.Michejev a další, 1928 XEROX ČÁSTI

Album vítězné ofenzívy gen.A.Brusilova.Na paměť 20.výr.1916-1936, 1936, VIDĚL,NETŘEBA MÍTI

Záhuba „Sivuče“, A.Zermin, 1938

 

Svaz ruských válečných invalidů v ČSR

1.Zborov a jeho politický a strategický význam, gen.V.I.Sidorin, 1934

2.Poslední podobizna krále Alexandra I. Sjednotitele 1888-1934, 1934

3.Život a dílo T.G.Masaryka, prof.S.Zavadskij, 1935

4.Ruská vojska v Čechách.K 200.výročí 1735-1935, prof.V.A.Francev, 1935

Jan Hus v ruském pojetí, prof.Dr.A.V.Florovskij, 1935

Japonsko a SSSR na dálném východě, gšt.gen.V.I.Sidorin, 1936

Portrét A.S.Puškina s textem

Povídky Bělkinovy, A.S.Puškin, 1937

Kresby A.S.Puškina s textem

Ruské armádní velitelství a Zborov, gen.V.I.Sidorin, 1937

Portrét Prezidenta-Osvoboditele T.G.Masaryka s textem

Symbolický obraz Malé dohody s textem

Ohnisko světového požáru, gen.V.I.Sidorin, 1938

 

Knihovna ?, vydal škpt.V.J.Švedov, Praha, v komisi Rebcovo nakl., P-2, Sokolská 8

Ve válce, plk.A.A.Uspěnský, 1934, tisk K.Huber, P-3, Pod letnou 4

Za své druhy, plk.A.F.Zajkovský

Pod rodnou standartou, škpt.V.J.Švedov

 

Nakl.Melantrich a.s., Praha, Z války a revoluce, Sbírka pamětí, studií a dokumentů, řídí Jaroslav Werstadt

16.Budování armády, Rudolf Kalhous, 1935?, CHARFREITAG

 

Kamarádství

Knihovna Kamarádství

1.Za ostnatým drátem, Jos.Merunka

2.Osmadvacátníci, Jos.Kubička, Ant.Jenšovský

3.S českým pl.na rus.frontě (p.p.88), gen.v.v.K.Wagner, 1936, nákl.Kamarádství, P-14, Sámova 4, tisk Palán, P-12

4.Válečné děje 21.p.p.čáslavského 1914-19, plk.v.v.K.Trenkler, 1936, nákl.asi Kam.,P-14,Sámova 4,tisk Palán, P-12

5.36 let v cizích službách I, gen.v.v.K.Wagner

6.36 let v cizích službách II, gen.v.v.K.Wagner

 

mus.odbor Starých šestatřicátníků

Pamětní spis vyd.na osl.odboje býv.p.p.č.36, 1924, tisk Českomor.podn.tisk., M.Bol.

 

Z rakouské fronty, Frant.Loubal, 1927

Ruská fronta v nebezpečí (Pravdivé, skutečně prožité, příběhy polního četníka ve svět.válce), vrch.stržm.čet.Václav Mrázek

 

Vědecký ústav vojenský, Praha 2, Ostrovní 26, později Praha 19

Sbírka vojenských příruček

Řada I., řídí kpt.František Trutnovský

1.Zbraně a střelivo pěchoty

1.Ruční zbraně opakovací (pušky), npor.Wildt, npor.Benák, 1921, tisk neuv.

2.Samočinné zbraně

1.Kulomety, kpt.J.Friml, 1922, tisk.neuv.

2.Pistole a revolvery, kpt.J.Friml, 1922, tisk.neuv.

3.Ruční a puškové granáty, npor.L.Hübelbauer, 1921, tisk neuv.

4.Minomety a plamenomety, npor.L.Hübelbauer, 1922, tisk neuv.

5.Tanky

2.Opevňování terénu

3.Nauka o střelbě

15.Letectvo

 

Řada II.

1.Všeobecné pojmy (pochody a ubytování, zajištění)

2.Boj

5.Taktika dělostřelectva

 

Řada III., řídí Vědecký ústav vojenský

1.Pořad výcvik nováčků, kpt.Ant.Zacpal

2.Otravné plyny ve válce.Dým a mlha, kpt.Inž.K.Mareš

3.Takticko-aplikační cvičení a válečné hry, plk.K.Wagner

 

Sborník věd vojenských, v r.1922 konc. 24 dílů, vyšly díly 2., 4., 6., 7., nákl.Věd.úst.voj., v komisi L.Souček, P-II, Riegrovo nábř. 6

1.Operace Čs.vojska na Rusi v letech 1917-1920 (MAPY), pplk.gšt.Vladimír Klecanda, 1921, tisk Pražská akc.tisk.,MÁM

3.Česká družina, Dr.Emil Mašín, 1922, tisk Pražská akc.tisk.

6.Švýcarská milice, kpt.B.Cásek, 1922, tisk Batovec, Praha

6.Díl I., Od starověku do válek napol., npor.Emil Otruba, kpt.Alois Carmine, 1922, tisk Batovec, Praha

9.Zborov.Oper.čs.bri.u Zb.a Tarn.r.1917, Dr.Fr.V.Šteidler, 1922, tisk R.Březina, P-I, Starom.mlýny

12.Boj o řeky, gen.v.v.Jan Míšek, 1926, tisk nezjištěn

15.Průlom soluňské fronty roku 1918, plk.gšt.Petr J.Nedeljkovič, 1934, II.vydání, tisk Pražská akc.tiskárna, Praha

 

Vyšší velitel.Sbírka studií o obraně státu

1.Nástin spolupráce politiky a strategie, Silvestr Bláha, 1932, VHÚ C20239, PF3128

2.Jarní bitva ve Francii v březnu r.1918, Lev Prachala, 1933, VHÚ C5791/2

3.Úvody o říz.oper.a boj.dle příkl.ze sv.války I, arm.gen.S.Vojcechovský, 1933, VHÚ C5791/3

4.Bitva u Tomasz.a Komar., arm.gen.S.Vojcechovský, 1935, tisk neuv.

5.Než válka započne, J.Bejl, 1935, VHÚ C5791/5, PF1014

6.Brusilovova ofenzíva r.1916, F.Marvan, 1937, VHÚ C5791/6

7.Boj o Drinu v září a říjnu r.1914, F.Melichar, 1937, VHÚ C5791/7

8.První rak.-uh.ofenzíva do Srbska r.1914 a příčiny jejího nezdaru, F.Pohunek, 1938, VHÚ C5791/8, PF2201

9.Úvody o říz.oper.a boj.dle příkl.ze sv.války III, arm.gen.S.Vojcechovský, 1938, VHÚ C5791/9

 

Rozpravy Kruhu pro studium čs.dějin vojenských

1.Bitva u Domažlic 1431, Univ.prof.dr.Rudolf Urbánek

2.Clausewitz a jeho dílo, škpt.Richard Wolf

3.Bitva u Lützenu 16.11.1632, kpt.Frant.Martínek

4.Význam techniky ve svět.válce, PhDr.V.J.Hauner

5.Lipany, Rudolf Urbánek

6.Obležení Prahy r.1648, Václav Líva

7.Z historie dragounů, František Martínek, 1937, tisk Legiografie, P-13-Vrš., Sámova 665

 

Historická knihovna, rediguje prof.Dr.Jaroslav Prokeš, Praha 5, Břehová 1

1.Vladislav Varnenčík, Rudolf Urbánek

 

Prameny k čs.děj.voj., rediguje

1.Regesta fondu militare arch.MV RČS v P., Díl I., 1527-1589, Dr.Fr.Roubík

 

Svaz čs.důstojnictva

Knihovna SČsD

1.Bitva u Verdunu, marš.Petain, 1929, nákl.SČsD, tisk Grafia dělnická knihtiskárna, Praha

 

V italském zajetí, O živ.v zaj.táb.,v legii a u it.domob.1915-20, Rudolf Procházka, 1938, nákl.SČsD, tisk Pokrok, P-II, Revoluční 6

1938-1939 Ročenka odbočka SČsD v Praze, pro tisk připravil škpt.Arnošt Kapr, nákl.SČsD odbočka Praha

 

Svaz čs.rotmistrů

Knihovna rotmistrů

9.Maršálem od píky Život a činnost sira Williama Robertsona, V.J.Hauner, 1931, nákl.SČsRtm.

 

Průvodce po boj.a voj.památnostech čs.rep., rediguje škpt.Eduard Kubala, Praha 11, Památník osvobození, v komisi VOK, knihkup.a nakl.Svazu čs.důst, P-2, nám.Petra Osvoboditele, Štefánikův dům

1.Bitva na Vítkově 1420, 1933

15.Štefánikova moh.na Bradle, škpt.konc.F.Sladký, 1935, tisk Josef Kobosil, Smíchov

17.Košickem po stopách pl.A.Jiráska, pplk.U.Kolařík, 1935, tisk Josef Kobosil, Smíchov

20.Užocký průsmyk, Honl, 1935, tisk Josef Kobosil, Smíchov

26.Bývalá pevnost Komárno, prof.Boh.Černý, 1937, tisk Josef Kobosil, Smíchov

27.Sedlo Pantyr, Honl, Dostál, 1937, tisk Josef Kobosil, Smíchov

30.Jasiňský průsmyk, Honl, Dostál, 1937, tisk Josef Kobosil, Smíchov

31.Torunské sedlo 1914-15, Honl, 1938, tisk Josef Kobosil, Smíchov

 

Spisy Vojenského archívu RČS

Řada 1.: Spisy vojensko historické

1.Bitva u Zborova, Dr.Vl.Klecanda, 1927, nákl.Voj.arch., tisk Legiografie, Pha-Vršovice, Sámova 665

5.2.čs.pěší pluk dobrovolnický, I.díl, kpt.Řehoř Zapletal, 1928, nákl.Voj.arch., tisk Legiografie, Pha-Vršovice, Sámova 665

6.Počáteční operace světové války část I.,pplk.gšt.Josef Novozámský, 1929, nákl.Voj.arch.,tisk Legiografie,Pha XIII,Sámova 665,MÁM

 

Zprávy voj.arch.a musea RČS

Roč 1926,sv.1,Boj o Tisovec 15.6.1919,škpt.gšt.Emil Klofanda,MÁM

Roč.1927,sv.I,Dobytí Banské Štiavnice, Hronské Breznice a Zvolena ve dnech 10.-13.6.1919…,npor.Antonín Pospíšil

Roč.1927,sv.II,Boj o Rožňavu dne 16.6.1919,škpt.František Rudolf,MÁM

Roč.1928(I),sv.IV,Přehled operací Podkarpatské skupiny…od 1.do 24.6.1919,kpt.Eduard Kubala,MÁM

Roč.1929,sv.V,MÁM

 

Památník odboje, Praha I., Staroměstské nám.30

Knihovna Památníku odboje, nákl.PO

1.Lví srdce, R.Medek

2.Duch legií, I.díl, Dr.Sychrava, 1923, tisk Jar.Strojil, Přerov, se symb.

3.Novely legionářské, Z.Němeček, 1922, tisk Jar.Strojil, Přerov, se symb., A5

4.Přes bolševické fronty, Božena Seidlová, 1920, tisk Jar.Strojil, Přerov, se symb.sl., A5

5.Hlas krve, O.Zemek

6.Cestou k osvobození, J.Kopta

7.Pamětní kniha I.stř.pl., red.Fr.Langer, sest.por.Pavlík, 1920, tisk Jar.Strojil, Přerov, se symb.sl.

8.Cestou kamenitou, J.Kápar, 1922, tisk Jar.Strojil, Přerov, se symb.

9.Denník plk.Švece, 1921, II.vyd., tisk Jar.Strojil, Přerov, se symb., III.vyd., tisk A.Strojil, Vršovice, bez, A5

10.Návrat sibiřských legií, F.V.Krejčí

11.Čs.hnutí na Rusi, Dr.Šteidler, 1921, tisk Jar.Strojil, Přerov, se symb.

12.Blaník, R.Medek

13.Duch legií, II.díl, Dr.Sychrava, 1921, tisk Jar.Strojil, Přerov, se symb.

14.Vladivostocká pohádka, F.Matějka

15.Epištoly k zajatcům, O.Husák

16.Umírající království, P.Fink, 1921, tisk Rolnická tiskárna, Praha, se samb.,MÁM

17.Anabase I., Josef Dýma, 1922, tisk Jar.Strojil, Přerov, se symb.

18.S naším vojskem na Rusi, Dr.Kudela, 1921, tisk Čes.graf.unie a.s., Praha, se symb.

19.Čsl.legie v Itálii, J.Logaj, 1922, tisk Jar.Strojil, Přerov, se symb.

20.Tragedie Ruska, F.Vondráček, 1922, tisk Legiografie, Praha 2, Revoluční 6, se symb., A5

21.V tropické Asii, J.Boháč

22.Z Penzy do Ufy, J.Pitra, tisk Legiografie, Praha 2, Revoluční 6, se symb.

23.Úsměv nad hrobem, J.Kopta

24.Za národní stát, K.Pergler, 1923, tisk.Česká graf.unie a.s.,Praha

25.(24.)U sibiřské armády, F.V.Krejčí, 1922, tisk Jar.Strojil, Přerov, se symb.

26.Ruskem a Sibiří, J.Hlinský, 1922, tisk Jar.Strojil, Přerov, se symb., A5

27.Prof.Masaryk a čsl.vojsko na Rusi, Dr.Kudela, 1923, tisk Jar.Strojil, Přerov, se symb.

28.Naše vystoupení na Rusi, Dr.Šteidler, 1923, tisk Stát.tisk., Praha, bez

29.Vojáci zapomenuté fronty, Vojt.Beneš

30.Boje pod Bachmačem a ústup z Ukrajiny r.1918, Dr.Jiří Čermák, 1923, tisk Čes.graf.unie, Praha, bez

31.Rota Astico, F.Bednařík, 1923, tisk Stát.tisk., Praha, bez

32.Rok čsl.voj.ve Fr., R.Kadlec, 1923, tisk Ant.Strojil, Praha-Vršovice, Hálkova 11, bez

33.Z bojů za svobodu, J.Veselý

34.Berezovka, Dr.V.Najbrt, 1924, tisk Jar.Strojil, Přerov, bez

?.Štefánik, J.Kopta

?.O našich legiích, dětech a zvířátkách v Sibiři, R.Medek, 2.vyd., 1922, tisk Jar.Strojil, Přerov, se symb.

36.Sibiřské úvahy I., Antonín Pavel, 1924, tisk Legiografie, Praha 2, Revoluční 6, bez

37.Za polární kruh, Alois Babka, 1924, tisk Jar.Strojil, Přerov

44.Sibiřské úvahy II., Antonín Pavel, 1925, tisk Jar.Strojil, Přerov, bez

47.Čs.arm.v R.a Kolč., J.Skácel, 1926, zas.vyd.Za svobodu, P-2, Krakovská 8, tisk Jar.Strojil, Přerov, bez

 

Návrat čs.leg.kolem světa do vlasti, 2.vyd., 1921, tisk Čes.graf.unie, Praha

Tatranci, Ivičič, 1924, nákl.PO, tisk Jar.Strojil, Přerov

Z doby bojů o sam.čsl.voj.na R., Vácslav Vondrák, 1925, tisk A.Strojil, P-Vrš., Hálkova 11, bez

Památce Zborova, Medek, Syřiště, 1927, nákl.Za svobodu, P-2, Krakovská 8, tisk Čsl.kompas, Smíchov, Plzeňská 79

K vítězné svobodě, red.plk.R.Medek, 1928, tisk V.Neubert a synové, Praha-Smíchov

Čs.leg.za svět.války, Šteidler, Boháč, Bednařík, 1929, tisk MNO, Praha-Bubeneč

Anabase II., Josef Dýma

Ohnivý drak, R.Medek

Náš odboj, R.Medek

Novely legionářské, Z.Němeček

Hlas krve, Oldřich Zemek

Úsměv nad hrobem, Jos.Kopta

Ruskem a Sibiří, Jar.Hlínský

Jiří Klecanda, Jar.Papoušek

Zborov.Umělecký almanach.

V tropické Asii, Boháč

 

Československá expedice, řídí a vydává F.Žďárský, Nusle 41

4.Čs.legie v Itálii (1915-1918), Josef Logaj, 1920, tisk Grafie, Praha

 

Český čtenář

42./roč.XI/sv.1 Pád carské vlády, Vladimír G.Korolenko, 1919

49./roč.XIII/sv.1 Sibiřské děje a postavy, Vincenc Červinka, 1921

?./roč.XIV./sv.1-2 Propaganda (Dokument o zkáze rus.fronty v r.1917), Dr.Fr.Novotný, 1922

?./roč.XIV./sv.3 O velikém zpustošení (7 kapitol se sov.Ruska s doslovem), Al.V.Amfitěatrov, 1922

?./roč.XIV./sv.4 Poslední Habsburg, Jos.Penížek, 1922

?./roč.XVII./sv.6-7 O Českém státě za války a po válce, Jan Kapras, 1925

 

Selské jízdy, Ústředí selských jízd

Knihovna Ústředí selských jízd

1.Selské jízdy a náš kůň, L.Špryňar

2.Jízda koňmo, pplk.A.Spálený

3.Jízda vozmo, L.Špryňar

4.Závodní řád pro …slav.Sel.jízd v r.1929, L.Špryňar, pplk.A.Spálený, škpt.M.Pechman

5.Organizační rádce pro selskou jízdu

6.Idea, organizace a úkoly Selské jízdy, 1930, nákl.Ústředí SJ, Praha, tisk Tisk.družstvo, Jičín ČÁSTEČNÝ XEROX

7.Výcv.Selské jízdy na jízdárně, J.Šimon

8.Metání na koni, pplk.A.Spálený, 1931, nákl.Ústředí SJ, tisk Tisk.družstvo, Jičín

9.Jezdecké reje, pplk.A.J.Hruška, pplk.A.Spálený, kpt.Jan Tesařík, 1931, nákl.Ústředí SJ, tisk Tisk.družstvo, Jičín

12.Sborové reje, sbor.náč.SJ Prof.Dr.K.Šedivý, 1934, nákl.Ústředí SJ, tisk Novina, Praha

14.Polní služba, sest.branná komise při Ústředí SJ, nákl.Ústředí SJ, tisk Novina, Praha

 

pod kontrolou Republikánského dorostu čsl.venkova

Knihovna zemědělské mládeže

1.Prac.prog.rep.dorostu čs.venkova, Josef Horák, 1928, II.vyd., nákl.aut., tisk Českomor.podniky tiskařské, Praha II., Hybernská 20

2.Besídky a lidové slavnosti, Ant.Vávra

3.Sociální politika venkova, Josef Kettner

4.Řečnictví, Dr.Ing.Jaroslav Trojan

5.Kulturní problémy venkova, PhDr.Adolf Chaloupka

6.Selská jízda, posl.JUDr.Oldř..Suchý

7.Cvičební řád selské jízdy, J.Šimon

8.O výživě, hnojivách a hnojení hospodářských plodin, Ing.Dr.F.Duchoň

9.Zemědělské družstevnictví a rolnický dorost, Jos.Horák

10.Co chce a proč se organizuje rep.dorost čsl.venkova

11.Dějiny obce Veliše u Jičína, Fr.Pour

12.Administrativa hnutí rep.dorostu, Josef Horák, ústř.tajemník ŘJRD

13.Místní sdružení (jednota) rep.dorostu a její úkoly, Josef Horák, ústř.tajemník ŘJRD

 

Pořadová cvič.Selské jízdy (doplň.Cvič.řádu), škpt.M.Pechman

Pořadová cvičení pro sborové závody, zemský náč.SJ, J.Voženílek

 

Protektorát Čechy a Morava

Knižnice České ligy proti bolševismu

1.Tvář bolševismu, Pavel Jurijev, 1945

 

Orbis

Knihovna Na okraj nové doby

1.Co čeká Francii?, Wilhelm Ziegler, 1940

38.Co víte o židech?, Alois Kříž, 1941

?.USA sahají po světovládě, Adolf Halfeld, 1943, 1.vyd.v edici, 2.vyd.mimo edici

 

Politická knihovna

39.V úloze mouřenína, Emanuel Moravec, 1941

 

Čechy a Morava v Říši, K.H.Frank, 1941

Vláda lži a podvodu SSSR, Dr.S.Varšavskij, 1941

Žil jsem v SSSR, Josef Klička, 1942

Golem…metla Čechů.Rozklad čes.nacionalismu, Walter Jacobi, 1942

Finsko Nejmladší stát na dalekém severu, Vitalis Pantenburg, 1942

Londýn a sociální poměry v Anglii, E.Beneš, 1943

USA v boji světadílů, Sven Hedin, 1943

Země zaslíbená, Walter Jacobi, 1943

Benjamin Disraeli, Rudolf Craemer, 1943

Tak skončila Jugoslávie, Danilo Gregorović, 1944

 

Národní nakl., A.Pokorný, Praha, Žitná 53

Knihovna Politických aktualit

4.Vzestup Židovstva, F.Fried, 1939

 

Nakl.Novina, Praha

Na Sibiř?Zkušenosti čes.osadníků v zemi sovětů, R.Urban, 1943

Nakl.Obrana národa

Spolužití Čechů a Němců, K.Ulrich, 1941

 

Nakl.Václav Petr, P-2, Ječná 32

Svazky úvah a studií

3.Rasismus, jeho základy a vývoj, Václav Černý, 1939

 

Školní nakl.pro Čechy a Moravu

Stručné dějiny Říše, učebnice, 1943

 

Zánik ČSR a jeho vojensko-politické příčiny, npor.v.v.M.Cettl, 1939, nákl.vlastním, tisk Holinkova tisk., P-8, U Sokolovny

 

Příručka spolkového funkcionáře, Jaroslav Zich, 1942, nakl.Oldřich Javůrek, Josefov, tisk Oldřich Javůrek, Josefov