toggle

Stránky archivovány

 

Návštěvnost


Dnes:364
Včera429
Tento měsíc:6175
Celkem:716218

Anketa

V jakých legiích bojoval Váš předek?
 

Překlad

Czech Belarusian Bulgarian Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Italian Japanese Latvian Lithuanian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Ukrainian
Všeobecně o československých legiích v Itálii Tisk Email

V Itálii byly podmínky pro vytvoření nějakých čs.jednotek velice obtížné. V zemi neexistovala nějaká krajanská kolonie, žili zde jen jednotlivci. Znalost Itálie mezi českou populací byla malá, svoji částečnou roli sehrála i tradice nasazení čs.vojáků proti Italům v uplynulých staletích a koneckonců i přechod Itálie z Trojspolku do Dohody.

Prvními jednotkami, které vznikly poněkud divokým způsobem, z potřeb italských nižších velitelů, bez požehnání italské vlády, byly oddíly rozvědčíků. Postupně se od října 1917 konstituovaly do podoby 12 rot, z nichž každá byla přidělena určité italské armádě, jak se psalo v legionářské literatuře, „od alpských ledovců až po moře adriatické“. Pracovaly obdobně jako Česká družina v Rusku.

Základem větší jednotky, se statutem čs.vojska, však byla zajatecká organizace (v podstatě pololegální spolek) Československý dobrovolnický sbor, vytvořená sokolským činovníkem Janem Čapkem a jeho druhy v lednu 1917. Tato organizace nebyla vojenská, ale podstatně usnadnila pozdější vytvoření čs.legií v Itálii.

Po nejrůznějších politických jednáních bylo od února 1918 jako přechodné řešení povoleno vybudovat z mužů Čs.dobrovolnického sboru pracovní prapory. Celkem jich vzniklo 7 a jak název napovídá, byly určeny k ženijním pracím, kopání zákopů apod..

Konečně byla v dubnu 1918 uzavřena smlouva mezi italskou vládou a Československou národní radou o vzniku čs.sboru v Itálii. Sbor nejdříve existoval v síle jedné Čs.divize, vytvořené velice rychle v dubnu 1918. Divize byla složena z 11. a 12.střelecké brigády, které zahrnovaly 31.-34.čs.střelecký pluk. Všechny pluky vznikly naráz v dubnu 1918 přeformováním dřívějších pracovních praporů. Kromě toho existovaly divizní jednotky.

Nejdříve se bojů na frontě zúčastnil I.prapor 33.čs.střeleckého pluku, v září 1918 bojovaly všechny pluky divize v oblasti Doss Alto.

Po skončení války byla divize reorganizována v listopadu 1918 na Čs.armádní sbor v Itálii v sestavě 6.divize (31., 32. a nově vytvořený 35.čs.střelecký pluk) a 7.divize (33., 34. a 39.čs.střelecký pluk, vzniklý sloučením výzvědných rot). Kromě divizních jednotek vznikly i potřebné jednotky podřízené velitelství sboru, jako např. 2 eskadrony jízdy, oddíl obrněných automobilů apod..

Čs.armádní sbor v Itálii se v průběhu prosince 1918 vrátil do vlasti a zapojil se zejména do obrany Slovenska proti Maďarským bolševikům.