toggle

Stránky archivovány

 

Návštěvnost


Dnes:68
Včera178
Tento měsíc:826
Celkem:581301

Anketa

V jakých legiích bojoval Váš předek?
 

Překlad

Czech Belarusian Bulgarian Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Italian Japanese Latvian Lithuanian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Ukrainian
Mrázek František Tisk Email

František Mrázek se narodil 18.10.1895 v obci Okřínek,okres Poděbrady jako syn rolníka Jana Mrázka a jeho manželky Kateřiny. Příslušný byl do stejné obce, bydlel v č.46. Absolvoval obecnou a pokračovací školu. Byl rolníkem, jako jeho otec. Před válkou byl svobodný. Jako zvláštní schopnost uváděl v legiích znalost jízdy na kole.

Frantisek_Mrazek_1František Mrázek v uniformě italských legií

Do rakousko-uherské armády byl odveden již v době války, 15.3.1915 k c.a k.pěšímu pluku č.57, ke III.praporu, resp. k technickému oddělení. Službu v poli nastoupil ve stejném roce 1915.

Dne 29.9.1917 přeběhl na italskou stranu zákopů a byl zajat v oblasti Madoni (podle italského dokumetu) nebo Sta Madona (podle českých dokumentů). V té době byl svobodníkem. Od 26.10.1917 byl v zajateckém táboře v Mauzano. Pravděpodobně od 11.12.1917 (údaj je špatně čitelný) byl v zajateckém táboře v Padule, který se stal určitou základnou pro tvoření čs.jednotek.

18.3.1918 byl František Mrázek odvodním výborem odveden k čs.jednotkám a zařazen k výzvědné rotě, které se později dostalo název 1.výzvědná a krycí název „Astico“. Název byl zvolen podle řeky pramenící v Jižním Tyrolsku, kde rota také působila. V uvedené době byla rota na určitou dobu administrativně podřízena 31.čs.střeleckému pluku, jeho II.praporu. Protože ale italský prapor měl 3 roty (II.prapor zpravidla 4., 5. a 6.rotu) a výzvědných rot bylo celkem 9, dostalo se rotám pomocného označení A,B a C a rotě „Astico“ tedy označení 4B rota. Vzdálenost velitelství praporu a obtíže s tím spojené vedly později k tomu, že tato podřízenost byla zrušená. František Mrázek je ovšem na dokumentech z té doby označován jako příslušník 31.čs.pluku. Obdržel osobní číslo 12383 a vrátila se mu hodnost svobodníka.

K uvedené 1.výzvědné rotě nastoupil František Mrázek 12.4.1918, od 13.4.1918 je mu italskými úřady počítán pobyt ve válečné zóně. Zúčastnil se všech bojů s rotou. 16.6.1918 vykonal dodatečně s ostatními příslušníky roty přísahu, dobově slib, ve městě Valdagna, v údolí řeky Agna. Přísaze byl přítomný rotmistr Šeba, důstojník čs.legií v Rusku, který byl odtud na příkaz Čs.národní rady vyslán do USA a poté do Itálie, aby pomáhal při výstavbě legií. Šeba je také podepsán na slibu Františka Mrázka.

Trvalým rozkazem č.5 ze dne 12.10.1918 39.čs.výzvědného pluku (Reggimento Esploratori C.S.), ve kterém se sjednotily všechny výzvědné roty, je František Mrázek povýšen do hodnosti „caporal maggiore“, tedy na četaře. Kdy došlo k jeho povýšená na desátníka, není zatím zjištěno. František Mrázek je příslušníkem 3.roty nového pluku.

Trvalým rozkazem č.39 ze dne 2.11.1918 stejné jednotky je Františku Mrázkovy udělena italská medaile Fattiche di Guerra. To již bylo po válce a František Mrázek se s plukem přesunul na Slovensko. Zde je ještě jednou uveden v denním rozkazu č.122 ze dne 21.5.1919 vydaném v Komárně, když mu došla poštovní poukázka.

Za svou službu v legiích obdržel František Mrázek kromě výše uvedené ještě čs.revoluční medaili a spojeneckou vítěznou medaili. V jiných dokumentech se ovšem objevuje ještě čs.válečný kříž a italský La Croce al Merito di Guerra.

Datum ukončení jeho vojenské, resp.legionářské služby je nejasné. Podle některých dokumentů se tak stalo 5.9.1920, jinde se píše o 19.9.1922.

Jisté je, že 6.9.1920 byl František Mrázek prezentován k čs.četnictvu jako četník na zkoušku a ve stejný den přidělen četnické stanici Horní Litvínov, odd.Most. Ve dnech 1.2.-30.5.1921 absolvoval úspěšně školu pro výcvik četníků na zkoušku. 6.9.1921 byl povýšen na strážmistra.

Od 13.5.1923 byl na stanici Házlov, odd.Cheb, od 28.7.1927 na stanici Cerhenice, odd.Kutná Hora. Od 1.9.1930 do 30.6.1931 absolvoval školu pro výcvik velitelů stanic. Byl hodnocen jako velmi dobrý s vyznamenáním a skončil 24 ze 110 frekventantů. Mezitím byl dne 1.3.1931 povýšen na štábního strážmistra.

Od 10.9.1931 byl František Mrázek na stanici Světlá nad Sázavou, odd. Světlá nad Sázavou. 5.7.1932 se stal zástupcem velitele stanice Falknov, odd.Karlovy Vary. 26.7.1933 byl povýšen na praporčíka.

Frantisek_Mrazek_2

Vrchní strážmistr František Mrázek 

Od 2.3.1934 byl František Mrázek velitelem stanice v Kounově, odd.Chomutov, od 14.4.1936 byl na stejné funkci na stanici Nový Hrad, odd.Chomutov. 28.12.1936 byl povýšen na vrchního strážmistra. Konečně od 1.10.1937 velel stanici Lipence, odd.Chomutov a od 28.1.1939 stanici Červené Janovice, odd.Kutná Hora. 30.9.1941 byl František Mrázek, tak jako jiní legionáři, na základě rozhodnutí říšského protektora, dán do trvalé výslužby.

František Mrázek zemřel 16.12.1943 ze zdravotních důvodů.


Autor: Bernard Panuš

(Texty z výstavy v Praze - o legionářích - četnících, policistech.)