toggle

Stránky archivovány

 

Návštěvnost


Dnes:363
Včera429
Tento měsíc:6174
Celkem:716217

Anketa

V jakých legiích bojoval Váš předek?
 

Překlad

Czech Belarusian Bulgarian Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Italian Japanese Latvian Lithuanian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Ukrainian
Bombera Jindřich Tisk Email

Jindřich Bombera se narodil 29.8.1897 v Jesenci (Jesenci u Konice), okr. Konice (jinde uvedeno okr. Litovel) otci Janu. Chodil 4 roky do obecné školy, 2 roky do měšťanské školy a 4 roky do reálky v Prostějově. Poté studoval, ze zatím nezjištěných příčin, kadetní školu v Brně. Neznáme majetkové poměry jeho rodičů, ale je možné, že se rozhodl pro vojenskou kariéru právě proto, aby jim ulehčil.

Po vystudování kadetky se skutečně stal důstojníkem z povolání, sloužil v hodnosti poručíka v c. a k.pěším pluku č.3. Tento pluk měl před válkou sídlo velitelství v Kroměříži. Jindřich Bombera byl před válkou svobodný, římský katolík. V legiích později uváděl jako své vzdělání znalost jazyka českého, německého a ruského, slovem i písmem. Jako aktivní důstojník byl přirozeně bez politické příslušnosti.

Válečná služba v pluku se mu započítávala od 15.3.1915. Na frontě ovšem velitel roty, poručík Jindřich Bombera dlouho nepobyl a byl dne 31.8.1915 zajat na východní frontě u Děražna. V zajetí byl naposledy v Zadonsku, ve Voroněžské gubernii, v pravomoci zadonského újezdního vojenského náčelníka, jak bylo obvyklé. V zajetí byl až do 31.7.1917.

Ve stejném roce 1917 a měsíci červenci, nezjištěného dne se Jindřich Bombera přihlásil do čs.vojska. Zařazen byl 1.10.1917 a to k 6. č.-s.střeleckému hanáckému pluku v hodnosti poručíka a na funkci mladšího důstojníka. V jiném pramenu je uvedeno, že Jindřich Bombera byl dne 19.8.1917 k 6.pluku zařazen jako „kandidát důstojnické hodnosti poručíka“. Nelze zde rozebírat celou složitou otázku uznávání rakousko-uherských důstojnických hodností v legiích, která – zejména v Rusku, ovšem vlivem názorů českého politického vedení legií – způsobila mnohou zlou krev. Při tvorbě II. č.-s.střelecké divize gen.Červinka prosadil, že bývalí r.-u.důstojníci projdou několikatýdenním důstojnickým kurzem (byl v Borispolu) a po úspěšném složení zkoušek jim bude přiznána určitá ruská důstojnická hodnost. Ještě jiný pramen datuje jeho „začíslení“ do 6.pluku dnem 15.9.1917.

12.10.1917 se por. Bombera stal mladším důstojníkem ve 12. rotě 6. pluku. Od 4. do 14.11.1917 12. rotě dočasně velel, ale 14.11.1917 odešel na funkci mladšího důstojníka do 2. roty pluku.

5.12.1917 byl „naznačen“ na budoucí službu ve 2. č.-s.střeleckém záložním pluku a 16.12.1917 k tomuto záložnímu pluku skutečně odešel. O jeho funkci v pluku nic nevíme až do 15. nebo chcete-li 28.2.1918 (podle našeho kalendáře), kdy se stal velitelem 6. roty 2.zál.pluku. S tímto plukem prodělal ústup z Ukrajiny i zahájení bojů s bolševiky.

25.6.1918 byl Jindřich Bombera „jmenován“ velitelem „roty pěších vyzvědačů“, tedy průzkumné roty nyní již 10. střeleckého pluku Jana Sladkého Koziny.

 


Autor: Bernard Panuš

(Texty z výstavy v Praze - o legionářích - četnících, policistech.)