toggle

Stránky archivovány

 

Návštěvnost


Dnes:361
Včera429
Tento měsíc:6172
Celkem:716215

Anketa

V jakých legiích bojoval Váš předek?
 

Překlad

Czech Belarusian Bulgarian Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Italian Japanese Latvian Lithuanian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Ukrainian
Flum Ferdinand Tisk Email

Ferdinand Flum se narodil 17.11.1892 v Nechanicích, kde měl i domovskou příslušnost. Ve škole byl 5 let v obecné škole, 3 roky v měšťance v Nechanicích č.4, 2 roky v odborné škole v Nechanicích, kde se vyučil cukrářem a ještě 1 rok na odborném cukrářském kurzu v Praze. Zaměstnán byl jako cukrář, jinde uvedl kancelářskou praxi u firmy Antonín Munzar v Nechanicích. Před válkou bydlel v Nechanicích č.50, byl svobodný. Ze zvláštních znalostí uvedl v roce 1919 znalost jízdy na kole, motocyklu, na koni a znalost ruského jazyka slovem i písmem. Jako svou politickou příslušnost uvedl „realista“, byl tedy členem nebo příznivcem Masarykovy České strany pokrokové, menšího subjektu tehdejší české politické scény.

V rakousko-uherské armádě stihnul všechno v roce 1915. Byl v tomto roce odveden, nastoupil službu u c.a k.pěšího pluku č.18 a 21.9.1915 byl v Lucku zajat. Měl hodnost pěšáka.

Jako místo posledního pobytu v zajetí má uvedeno Samarská gubernie, Saratov, Bogulmo, nemocnice č.185. Do čs.vojska se přihlásil 4.12.1917 v Žitomíru. Zařazen byl 19.12.1917 (jednou uvedeno 15.12.1917) do 1.č.-s.střeleckého záložního Husitského pluku v hodnosti střelce. Jeho osobní číslo bylo 43328.

10.2.1918 přišel od záložního pluku na doplnění k 1.č.-s.střeleckému Jana Husi pluku. S plukem ze zúčastnil ústupu z Ukrajiny, bojů o Penzu 28.-29.5.1918 a bojů o Bezenčuk 5.6.1918. 19.6.1918 byl přidělen k 2.zdravotnímu vlaku jako kuchař. Formálně byl 3.2.1919 vymazán ze seznamů 1.pluku pro 2 měsíční nepřítomnost.

16.6.1919 přišel na službu do Vojenské nemocnice č.1 v Irkutsku (pouze jako přivelený, formálně byl obnoven jeho vztah k 1.pluku). 17.7.1919 bylo prohlížen lékařskou komisí, 19.8.1919 pak byl IV.vojenskou lékařskou komisí I.divize uznán za neschopného vojenské služby a určen k evakuaci do vlasti. 10.10.1919 byl zahrnut do seznamu stálého personálu nemocnice. V jiné poznámce je uvedeno, že 20.10.1919 byl převeden v pravomoc velitele 1.čsl.nemocnice. Na 15.12.1919 měl již předepsanou kolonku o probíhající evakuaci do vlasti, tento záznam je ale škrtnut. Místo toho byl 19.1.1920 odeslán na služební cestu do zdravotního vlaku č.4 ze které se vrátil 29.3.1920. Tentýž den je rozhodnuto o jeho evakuaci do vlasti s Vojenskou nemocnicí č.1. 23.4.1920 se Vojenská nemocnice č.1 nalodila na loď „Amerika“ a s XXII.transportem se vydala na cestu domů.

10.6.1920 přijel personál nemocnice do Prahy a 16.6.1920 byl Ferdinand Flum odeslán na repatriační dovolenou. Demobilizován byl 5.10.1920 domobraneckým okresním velitelstvím v Jičíně. Po válce se stal podúředníkem Univerzity Karlovy v Praze. Oženil se s Annou, roz. Bělinovou, bydlel v Praze-Veleslavíně č.54. Zemřel za nešťastných okolností 3.11.1934 v místě svého bydliště. Jeho nekrolog vyšel v novinách  Kanceláře legií při MNO „Čsl.legionář“ dne 19.11.1934, pohřeb se konal 8.11.1934 v krematoriu v Praze-Strašnicích s vojenskými poctami.


Autor: Bernard Panuš