toggle

Stránky archivovány

 

Návštěvnost


Dnes:372
Včera491
Tento měsíc:3709
Celkem:624995

Anketa

V jakých legiích bojoval Váš předek?
 

Překlad

Czech Belarusian Bulgarian Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Italian Japanese Latvian Lithuanian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Ukrainian
Guth Rudolf Tisk Email

Rudolf Guth se narodil 3.2.1886 v Nechanicích, domovskou obcí byl příslušný tamtéž. Po absolvování základní školní docházky navštěvoval reálné gymnázium v Novém Bydžově a poté studoval na České univerzitě (dnes Univerzita Karlova) v Praze na právnické fakultě. Po studiu byl advokátním koncipientem (jinde kandidátem advokacie) a ještě před válkou doktorem práv.

Před válkou se rovněž stihnul oženit, jako příbuznou uváděl svou ženu Milku Guthovou ze Štěchovic nad Vltavou. Měl 1 dítě.

Do armády byl odveden v roce 1907. Základní vojenskou službu si odbyl jako jednoroční dobrovolník v roce 1909. Byl v důstojnické škole při c.a k.pěším pluku č.42 v Hradci Králové.

Událostí I.světové války se jako voják účastnil od 29.7.1914 v Terezíně, byl přidělen ke svému 42.pluku v hodnosti podporučíka.

V zajetí byl od 9.2.1915, více není v jeho materiálech uvedeno.

Do legií se dlouho nehlásil, pobyt v rakousko-uherské armádě a v ruském zajetí se mu počítal  do 30.9.1918 (jinde do 4.10.1918). Svojí roli asi hrála žena a dítě ve vlasti. Do legií se nakonec přihlásil 28.9.1918 v Chabarovsku. Ještě několik dní zbývalo (hranicí byl 28.10.1918) a nebyl by se stal legionářem ve smyslu z.č.462 Sb.

Do vojska byl zařazen 4.10.1918 do sborného punktu (shromažďovací jednotky) v První říčce u Vladivostoku v hodnosti střelce a vzápětí 11.11.1918 do 1.čs.záložního střeleckého pluku, 1.roty v Omsku. Bylo mu přiděleno osobní číslo 55333. 19.12.1918 byl dočasně přidělen do poddůstojnické školy při pluku. Tento pobyt má uveden mezi dosaženým vojenským vzděláním, ale s poznámkou „kde se nepřednášelo, nýbrž konána pouze služba strážní“.

28.2.1919 byl převeden do pravomoci velitele Koňského záložního dvora v Kurganu. Fakticky do Kurganu přijel a do seznamů vojáků Koňského záložního dvora byl zapsán 2.3.1919 (jinde 3.3.1919). Koňský záložní dvůr (také I.čs.koňský záložní dvůr) byl rezervoárem koní pro celý čs.armádní sbor. V dosud nezjištěné době byl povýšen na svobodníka. 15.4.1919 byl povýšen na desátníka s platností od 1.4.1919 a jmenován správcem evidenčního oddělení Koňského zál.dvora. 27.7.1919 byl s platností do 1.7.1919 povýšen na četaře. 9.8.1919 byl určen jako pomocník správce kanceláří „koňdvora“ (dobová zkratka). 19.10.1919 byl „za správné a svědomité vykonávání služebních povinností“ povýšen na šikovatele s platností od 1.10.1919. 20.10.1919 byl určen do funkce (nikoliv povýšen) „službu konajícího evidenčního důstojníka želez.vozového parku koňdvora“. Pravděpodobně se jednalo evidenci o zásoby železničních vagonů na dopravu koní, přidělených Koňskému záložnímu dvoru. 24.11.1919 byl „na základě přípisu náčel.insp.odděl.štábu čsl.vojska na Rusi převeden v pravomoc náčelníka Vrchní kontroly a vymazán ze seznamu dobrovolců koň.zálož.dvora“. Když opouštěl dr.Rudolf Guth Koňský záložní dvůr, byl tento již v Innokentěvské.

27.11.1919 nastoupil službu u Vrchní kontroly. 4.12.1919 byl přidělen právnímu oddělení Vrchní kontroly a jmenován pomocníkem revizora. 11.3.1920 byl jmenován revizorem s platností od 1.3.1920, 22.4.1920 vojenským úředníkem VI.třídy a současně vrchním revizorem s platností od 1.4.1920. Platnost jmenování vojenským úředníkem byla 27.10.1920 změněna na „od 1.12.1919“.

Někdy v té době se dr.Rudolf Guth vracel do vlasti. Jako datum příjezdu na území ČSR má uvedeno 21.6.1920.

19.6.1920 byl vzhledem k zastávaným úřadům a pravděpodobně i s přihlédnutím k dosaženému vzdělání a rakousko-uherské vojenské hodnosti přejmenován na poručíka správní služby (pro povýšení na důstojníka řadové služby by musel absolvovat důstojnickou školu). V Kvalifikační listině, která byla přiložena k návrhu na další povýšení se uvádí: „svými odbornými znalostmi koná platné služby v svěřeném úřadě. Pilný, svědomitý. Chování v úřadě i mimo úřad bezvadné.“. Nakonec byl 24.11.1920 povýšen na nadporučíka správní služby s platností od 1.1.1920.

Bojů se v čs.legiích Dr.Rudolf Guth neúčastnil, vyznamenán nebyl. Po válce obdržel pamětní medaile, které měl každý legionář, jako spojeneckou medaili vítězství a čs.revoluční medaili. V demobilizačním záznamu ze dne 15.3.1921 je uvedena jeho adresa pro propuštění z legiích Praha-Královské Vinohrady, Mánesova 94, přízemí.


Autor: Bernard Panuš