toggle

Stránky archivovány

 

Návštěvnost


Dnes:372
Včera491
Tento měsíc:3709
Celkem:624995

Anketa

V jakých legiích bojoval Váš předek?
 

Překlad

Czech Belarusian Bulgarian Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Italian Japanese Latvian Lithuanian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Ukrainian
Hejl Jan Tisk Email

Jan Hejl se narodil 10.4.1893 v Jirchářích. Dětství prožil v Praze, kde chodil do obecné školy, měšťanky a obchodní školy, kterou ukončil v červnu 1911. Za světové války byl odveden k c.k.zeměbraneckému pluku č.8. S plukem odjel do Srbska a později na frontu do Karpat a později u Lublina přeběhl k Rusům. V červenci 1917 absolvoval poddůstojnickou školu 1.záložního praporu v Bobrujsku. Se záložním plukem se účastnil bitvy u Bachmače a později prošel boji a taženími v Penzenské skupině čs.vojsk. Na Sibiři sloužil u intendantstva 1.střelecké divize ve funkci hlavního hospodáře divize. 16.4.1920 byl povýšen na poručíka správní služby ruských legií a jako hlavní hospodář 21.transportu lodi Titan a později jako velitel lodi Orotawa se 9.6.1920 vrátil do republiky. V legiích byl vyznamenán křížem sv.Jiří, Československým válečným křížem, revoluční a spojeneckou medailí.

Po svém návratu do republiky postupně dosáhl hodnosti kapitána v záloze. V červenci roku 1921 byl přijat do služeb Policejního ředitelství v Praze, kde na policejním presidiu působil v tiskovém oddělení až do příchodů Němců, kteří jej jako všechny legionáře předčasně penzionovali. Mjr.Hejl byl vyzván k odbojové činnosti. Stal se členem vojenské organizace Obrana národa. Od samého začátku byl mjr.Hejl členem redakce ilegálního časopisu „V boj – družstvo v prvním sledu“, kam dodával důležité články ze zahraničních tiskovin a časopis pomáhal distribuovat. Mjr.Hejl byl také členem významné, protiněmecké, ilegální skupiny, která vznikla na pražské radnici z rozkazu gen.Eliáše a pod přímým dohledem pražského primátora Klapky. Ilegální aktivita mjr.Hejla v protektorátu byla symbolizována „Informační ústřednou – Pravda vítězí“, kterou sám založil a do jejíhož čela se postavil. Při květnovém povstání roku 1945 se dal mjr.Jan Hejl k dispozici revolučnímu velení v Roztokách u Prahy. Byl náčelníkem štábu vojenské posádky Roztok u Prahy v bojovém úseku Praha – Bubeneč – Kralupy a všech okolních obcí na pravém i levém břehu řeky Vltavy. 29.října 1947 president republiky udělil mjr.Hejlovi Československou vojenskou medaili za zásluhy a 17.ledna 1948 obdržel uznání ministra národní obrany za podporu národního odboje směřujícího k osvobození republiky.

Jan Hejl zemřel 4.1.1978 v Praze.


Autor: Bernard Panuš

(Texty z výstavy v Praze - o legionářích - četnících, policistech.)