toggle

Stránky archivovány

 

Návštěvnost


Dnes:343
Včera429
Tento měsíc:6154
Celkem:716197

Anketa

V jakých legiích bojoval Váš předek?
 

Překlad

Czech Belarusian Bulgarian Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Italian Japanese Latvian Lithuanian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Ukrainian
Vlček Jindřich Tisk Email

Jindřich Vlček se narodil 6.9.1885 v Malé Skalici, v tehdejším okrese Česká Skalice. Příslušný byl do Třebešova ve stejném okrese. Vychodil 7 tříd obecné školy, na 1 ročník byl v měšťanské škole, pak absolvoval 4 ročníky pokračovací malířské školy v Teplicích-Šanově, 2 ročníky umělecko-průmyslové školy ve Vídni a konečně 2 semestry na „malířské akademii“ (vysoké škole) v Praze, obor figurální malba (pokud bylo možné dobové dokumenty pochopit). Jeho vzdělávání byl tedy v porovnání s jinými legionáři (legionáři-důstojníky) poměrně dlouhodobý proces.  Již před válkou se stal akademickým malířem v Hradci Králové. Uměl německy, rusky a anglicky hovořit, německy pak ještě psát. Hlásil se k činnosti v Sokole. Před válkou byl svobodný. Jako adresu příbuzných udával adresu svého otce Františka Vlčka, soukromníka v Kutné Hoře na Vrchlici č.65.

Vlcek

Malba Jindřicha Vlčka

K službě Jindřicha Vlčka v rakousko-uherské armádě lze uvést, že první, ovšem z dokumentů poněkud nejasný datum, je 7.9.1905. Snad je to datum jeho odvedení, snad datum zahájení vojenské prezenční služby. Bez dat je pak zřejmé, že Jindřich Vlček absolvoval poddůstojnickou školu, sloužil u c.a k.pěšího pluku č.18, stal se nakonec štábním šikovatelem, instruktorem, velitelem čety a současně byl veden jako „kreslič vojenských plánů a opevnění“.

Válečná služby Jindřichu Vlčkovi začala s vypuknutím I.světové války, tedy od 26.7.1914. Zajat byl 7.10.1915 u Rovna. V zajetí byl naposledy v zajateckém táboře v Berezovce v Zabajkalské oblasti (pokud bylo možno údaj rozluštit). Služba v rakousko-uherských ozbrojených silám mu byla počítána do 31.7.1918.

Do čs. vojska se Jindřich Vlček přihlásil 20.8.1918 v Berezovce. To je datum, na kterém se historické materiály shodnou. Stejného dne 20.8.1918 měl být zařazen ke štábu „východní fronty“ v hodnosti střelce  na „úřadu“  malíře. Jinde se uvádí, že Jindřich Vlček byl k čs.jednotkám zařazen ve Věrchně Udinsku, jako jeho funkce se objevuje „písař“ nebo je k čs.jednotkám zařazován na sborné (shromažďovací pro čs.dobrovolníky) st.Omsk dne 28.11.1918. V jednom z dokumentů je uvedeno, že Jindřich Vlček byl vlastně mobilizován do čs.jednotek na základě známých opatření gen.Gajdy. Současně je Jindřich Vlček připisován k různým jednotkám. Údaje jsou na dokumentech přepisované a přeškrtávané. Objevuje se jako příslušník 12.pluku (k 20.8.1918), 1.roty 2.pochodového praporu (od 28.11.1918) a strážní roty štábu II.divize nebo písařského oddílu štábu II.divize (údajně již od 28.8.1918, kdy ze seznamu příslušníku divize byl vyškrtnut dnem 18.6.1919). Teprve odtud měl být Jindřich Vlček převeden do štábu Čs.vojska na Rusi. Jak je vidět, ani množství materiálů nemusí být vždy nutně zárukou sestavení přehledného životopisu. Jindřich Vlček obdržel osobní číslo 84582.

Relativně pevný údaj se týká teprve 31.7.1919, tedy doby, kdy už čs.vojska dávno na protibolševické frontě nebojovala, kdy Jindřich Vlček „přibyl do štábu Čs.vojska na Rusi a byl zapsán do písařského oddílu na požitky při důstojnické besídce“. Z rozkazů Čs.vojska na Rusi víme, že v době okolo uvedeného data byly vydávány v Irkutsku a že štáb byl tam. V srpnu a v září 1919 absolvoval Jindřich Vlček 2 služební cesty, první do st.Zima a druhou do nezjištěného místa.

Dne 12.11.1919 byl Jindřich Vlček „převeden do odboru generála-ubytovatele a přidělen historickému oddělení“. 16.4.1920 byl jmenován do hodnosti podporučíka řadové služby (jinde je uvedeno „správní služby“, což je pravděpodobnější), tedy na tehdejší nejnižší důstojnickou hodnost. Hned 25.4.1920 zastavil štáb Čs.vojska na Rusi kvůli evakuaci svou činnost a 27.4.1920 byl evakuován 23.transportem na lodi Prezident Grand do vlasti. Se štábem odjel i Jindřich Vlček.

Dne 17.6.1920 přesídlil štáb Čs.vojska na Rusi oficiálně do Prahy. Samotnému Jindřichu Vlčkovi byl jako den návratu počítán … V červnu 1920 nastoupil na jednoměsíční repatriační dovolenou. Služba v čs.legiích se Jindřichu Vlčkovi počítala do 20.6.1920.

Ze září 1920 se zachoval návrh na povýšení Jindřicha Vlčka na poručíka správní služby. V té době se Jindřich Vlček stal dispozičním důstojníkem (malířem) a pracoval pro „Památník odboje“. Od 1.12.1920 byl Jindřich Vlček skutečně veden v hodnosti poručíka řadové služby.


Autor: Bernard Panuš