toggle

Stránky archivovány

 

Návštěvnost


Dnes:354
Včera491
Tento měsíc:3691
Celkem:624977

Anketa

V jakých legiích bojoval Váš předek?
 

Překlad

Czech Belarusian Bulgarian Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Italian Japanese Latvian Lithuanian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Ukrainian
Vojcechovský Sergej Nikolajevič Tisk Email

Vojcechovsky

"Legionářům z Ruska je jeho jméno dobře známo. Ač ruské národnosti, pochopil duši na­šich dobrovolců a tak jim splácel za důvěru láskou, oddaností. Vedl je od vítězství k vítěz­ství, vzdoroval s nimi až desetinásobným přesi­lám. To voják, dodejme dobrý voják, neza­pomíná.

Gen. Vojcechovský, nar. 29. října 1883 ve Vi­tebsku, absolvoval konstantinské dělostřelecké učiliště a nikolajevskou akademii generálního štábu. Účastnil se jako mladičký důstojník války rusko-japonské. Deset let poté válčí na zá­padní frontě ruské. Po dalších třech letech při­chází jako podplukovník gen. štábu do našich legií, jím začíná se náčelnictví štábu 1. divise „husitské“, stává se velitelem 3. pluku, v Čelja­binsku je náčelníkem štábu čsl. armádního sboru. Zde na hranicích evropsko-asijských do­stává se mu slavného úkolu, který nebyl myslitelný bez naprosté důvěry sjezdu čsl. vojsk na Rusi, resp. zvoleného jim výkonného výboru. Nekonečný-řetěz nedorozuměni mezi čsl. legie­mi a místními sověty podél železnice propuká posléze v ozbrojený konflikt, tříčlenné vojenské kolegium je pověřeno provést evakuaci čs. vojsk „vlastním pořádkem" a vedle por. Čečka a kap. Gajdy je oním třetím právě pluk. Vojcechov­ský. Prvý před Volhou, druhý za Irtyšem a třetí uprostřed obou skupin, vzdálených od se­be několik tisíc km, v počáteční vojenské situ­aci, jaké válečné dějiny dosud neznaly, tak za­čata byla anabase. Z původního zajištěni boku magistrály vznikla v oblasti jekatěrinburské hlavní fronta, kterou organisuje plk. Vojce­chovský s jedinečným zdarem, arciť nikoliv bez těžkých obětí. Bitva tagjlská jest jedním z ratolístků ve věnci krásných úspěchů tohoto velitele. Vystřídán gen. Gajdou a jeho 2. divisí a mladým armádním sborem gen. Pepeljajeva, odchází s prořídlými čs. prapory velet jižnější skupině, kde jmenován generálem čs. vojsk na Rusi.

Když legie zrevidovaly své úkoly na Rusi a táhly se na magistrálu, odešel tento ruský vlastenec pochopitelně tam, kam mu kázalo svě­domí, k tzv. kolčakovské armádě. S touto sdílí dobré i zlé, více však zlého. Žádný osud není tak černý, nemilosrdný, aby zastínil tragédii zbytků této armády. Vedl je gen. Vojcechovský přes zamrzlé jezero Bajkalské dále k východu, kam se čs. divise byly přece jen dostaly za úče­lem konečné repatriace kolem zeměkoule."  (Národní politika - vydáno za období první republiky)

Generál Vojcechovský odjel v květnu 1920 do Evropy a na jaře roku 1921 byl opět přijat do služeb čsl. armády. Z počátku byl velitelem 24. pěší brigády, potom velitelem 9. pěší divise. Od roku 1927 do roku 1935 byl zemským vojenským velitelem v Brně. Od roku 1935 pak zemským vojenským velitelem v Praze. V osudovém září roku 1938 společně s generálem R. Lužou vyvíjel nátlak na E. Beneše, aby vydal příkaz k boji. Za nacistické okupace se podílel na budování odbojové organizace Obrana národa. Během okupace však byl pod neustálým dohledem Gestapa. Dne 12.5.1945 byl odvlečen sovětskou jednotkou SMĚRŠ do sovětského svazu a to za mlčení čs.orgánů. Zahynul dne 7. dubna 1951 v táboře Ozerlag v Tajšetu. Čest jeho památce!