toggle

Stránky archivovány

 

Návštěvnost


Dnes:368
Včera429
Tento měsíc:6179
Celkem:716222

Anketa

V jakých legiích bojoval Váš předek?
 

Překlad

Czech Belarusian Bulgarian Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Italian Japanese Latvian Lithuanian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Ukrainian
Projekt " Legie 100 " Tisk Email
Pondělí, 28 Březen 2011 14:51

Památník na Mořském hřbitově ve Vladivostoku

V souvislosti s předpokládanými oslavami 100. výročí založení Československa a zásadní rolí, kterou sehrály československé legie při jeho vzniku, je žádoucí významně zlepšit povědomí české veřejnosti o hrdinech, kteří vybojovali naši samostatnost.

Vzhledem ke skutečnosti, že československé dobrovolnické jednotky působily na frontách první světové války již před vznikem Československa a poté se staly základem československé armády, je to především AČR, která je výraznou nositelkou jejich tradic. K tomuto cíli bude směřovat i výchova k vlastenectví a celková koncepce humanitní služby AČR.

Československé dobrovolnické jednotky v Rusku a ve Francii vznikly v srpnu roku 1914 a od počátku působily ve prospěch ruské a francouzské armády v rámci sil Dohody. Z toho vyplývá, že 100. výročí založení čs. legií budeme slavit již v létě roku 2014. V této souvislosti je nezbytné zahájit přípravu projektu "Legie 100" již v roce 2009.

Stoleté výročí založení čs. legií bude využito k výchově k vlastenectví a rozvoji tradic v duchu odkazu čs. legionářů.

Současné zahraniční mise AČR nejsou svým pojetím vzdáleny ideálům, za které bojovaly čs. legie před téměř stoletím. Naopak, je zde zřejmá kontinuita. Tehdy i teď naši vojáci bojují v rámci koaličních sil v zahraničí za svobodu a demokracii.

Na rozpracování projektu spolupracují všechny zainteresované složky Ministerstva obrany (GŠ AČR, VHÚ, SP MO, Vojenské zpravodajství, Odbor komunikačních strategií, ČsOL apod.). Ke spolupráci budou postupně pozvány další orgány státní správy, zejména MZV ČR.

Projekt "Legie 100" má dlouhodobý charakter a zahrnuje několik oblastí, které přesahují působnost jedné sekce. Jednotlivé akce budou navzájem provázané a některé z nich je nezbytné plánovat s několikaletým předstihem. Jedná se zejména o tyto oblasti:

 • Péče o válečné hroby a pietní místa (dále jen VH) v ČR a v zahraničí, rekonstrukce, úprava a údržba stávajících VH, obnova zničených VH a budování nových VH na místech pohřbení legionářů v případech, že bojová situace nedovolila tyto VH postavit v době válečných událostí (oblast: Péče o VH).
 • Pietní akty u VH legionářů u příležitosti stého výročí jejich úmrtí v boji za demokracii a svobodu Československa (oblast Pietní akty).
 • Příprava příslušníků AČR z hlediska historických souvislostí činnosti legií a jejich významu v boji za samostatné Československo. Důraz položit především na vojenské tradice vztahující se k současným útvarům (oblast: Humanitní služba).
 • Organizace a pořádání výstav v ČR a v zahraničí vztahujících se ke zlomovým událostem vzniku a činnosti čs. legií (oblast: Výstavy).
 • Mediální podpora projektu ve sdělovacích prostředcích (oblast: Mediální podpora).

K naplnění projektu "Legie 100" byla zřízena komise pod vedením NMO.

Stálými členy komise jsou:

 • ředitelka OMS SP MO (tajemnice),
 • 1. ZNGŠ AČR,
 • ředitel VHÚ Praha,
 • ředitel Ústředního vojenského archivu,
 • ředitel Odboru komunikačních strategií MO,
 • ředitel Odboru vojenské diplomacie MO,
 • místopředseda ČsOL.

Do projektu je zapojena rovněž Slovenská republika, a to formou Memoranda o vzájemné spolupráci při realizaci projektu "Legie 100", které v červnu 2009 podepíše NMO ČR se svými protějšky z MO SR a MV SR.

Projekt "Legie 100" by měl napomoci zvýšit prestiž AČR. Legionáři nasazovali své životy nejen na frontách 1. světové války a po ní, ale významnou měrou se podíleli i na aktivním odporu proti německým okupantům v průběhu druhé světové války.

Myšlenkový základ legionářského hnutí se v Československu na konci čtyřicátých let minulého století stal nežádoucím a legionářské tradice přestaly být udržovány.

V současné době se situace začíná pomalu měnit. Objevují se občanská sdružení a kluby vojenské historie, které se snaží tyto tradice oživit. Sté výročí vzniku a činnosti čs. legií se nabízí jako příležitost výrazně ovlivnit vnímání legií jako fenoménu, který významně ovlivnil nejen českou historii, ale i průběh první světové války. V této souvislosti se jedná o vhodnou příležitost k posílení nejen hrdosti vojáků na příslušnost k AČR a na její tradice, ale v širším měřítku i k pozvednutí vlasteneckého ducha v celé společnosti.


převzato z webu : http://www.valecnehroby.army.cz/htm/3_0.html